Lund PPE Society

Lund PPE Society är en ideell programförening bildad 2020, för studenter samt alumner vid kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi och även för andra intresserade av dessa ämnen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med Lund PPE Society är dels socialt, att utveckla och främja gemenskapen bland PPE-studenter, dels att komplettera utbildningens ämnen och litteratur genom bland annat workshops och gästföreläsningar. 

Medlemsavgiften för verksamhetsåret HT2024-VT2025: 50 kr/år. 

Registrera dig som medlem i Lund PPE Society här.

Lund PPE Society’s styrelse

Ordförande: Viggo Alm
Vice ordförande: Malte Edman
Skattmästare: Ture Simonsson
Sekreterare: Sofia Malmer
PR-ansvarig: Carin Ekblom
Bildningsansvarig: Mathilda Lowegren
Socialt ansvarig: Dani de Vylder

Kontakt 

lundppesocietygmailcom

Länkar

Lund PPE Society's hemsida

Lund PPE Society på Facebook

Lund PPE Society på Instagram

 

Logotyp Lund PPE Society
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-05-02