Lund PPE Society

Lund PPE Society är en ideell programförening bildad 2020, för studenter samt alumner vid kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi och även för andra intresserade av dessa ämnen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med Lund PPE Society är dels socialt, att utveckla och främja gemenskapen bland PPE-studenter, dels att komplettera utbildningens ämnen och litteratur genom bland annat workshops och gästföreläsningar. 

Medlemsavgiften för verksamhetsåret HT2020-VT2021: 0 kr/år. 

Registrera dig som medlem i Lund PPE Society här.

Lund PPE Society’s styrelse

ANDREA SCHÖLDTZ, ordförande/chair
JONNA LINDBERG, vice ordförande/vice chair
THEA SANDIN, sekreterare/secretary
NINA MARIA LANCELOT, skattmästare/treasurer

Kontakt 

lundppesocietygmailcom

Länkar

Lund PPE Society på Facebook

Lund PPE Society på Instagram

 

Logotyp Lund PPE Society