lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarutbildning

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren.