Forskarutbildning

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren.
Tre doktorander sitter runt ett bord

Om att vara doktorand

Tre nyblivna doktorander i filosofi intervjuas om hur och varför de sökte doktorandtjänst.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-12-17