lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om du behöver hjälp eller stöd

Studenthälsan riktar sig till dig som är student vid Lunds universitet. En mottagning med allmänläkare, sjuksköterskor, psykiater, psykolog, sjukgymnast och kuratorer finns på Paradisgatan 5 B. Alla besök tidsbeställs men du kan också få telefonrådgivning i olika frågor. Studenthälsan arbetar huvudsakligen med fysiska, psykiska och sociala problem som har med din studiesituation att göra. Läs mer om Studenthälsan.

Avdelningen för pedagogiskt stöd erbjuds även mer omfattande stöd för studenter med funktionsnedsättningar där man bland annat kan få tekniska hjälpmedel för att underlätta sin studietid i Lund. Läs mer om Avdelningen för pedagogiskt stöd.

Studieverkstaden finns projekt som syftar till att stödja dem som har behov av hjälp med till exempel uppsatsskrivande eller studieteknik i allmänhet. Det ges även stöd för studenter med svenska som andraspråk. Läs mer om Studieverkstaden.

Arbetslivsforum för Humaniora och Teologi erbjuds karriärvägledning och olika förberedelser kring arbete och praktik. Läs mer om Arbetslivsforum.

Centrala Studivägledningen vid Studentservice finns studievägledare för dig som behöver vägledning och information om universitetsstudier. Här finns också informations- och anmälningsmaterial om utbildningsutbudet i Sverige och utlandet. Läs mer Centrala Studivägledningen.