Om du behöver hjälp eller stöd

Studenthälsan

Till Studenthälsankan du vända dig med problem som har med din studiesituation att göra. Studenthälsan är ett komplement till vårdcentralerna, men inte till akutsjukvården. All personal på Studenthälsan har tystnadsplikt. Läs mer om Studenthälsan.

Pedagogiskt stöd

Avdelningen för pedagogiskt stöd erbjuder dig som är student vid Lunds universitet och har en funktionsvariation olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier. Avdelningen arbetar, tillsammans med institutioner och berörda instanser, för att studenter med funktionsvariationer ska ha samma möjlighet som övriga studenter till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. Mer information och kontaktuppgifter till Avdelningen för pedagogiskt stöd.

Vid lässvårigheter och/eller synskada har HT-biblioteken möjlighet att ge stöd i form av anpassad kurslitteratur som talböcker eller punktskrift. Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker. Boka tid hos HT-bibliotekens kontaktbibliotekarier för studenter med lässvårigheter för att få ett nedladdningskonto. Du får då möjlighet att ladda ned talböcker från katalogen LegimusLäs mer om HT-bibliotekets läs- och skrivstöd. 

Studieverkstaden

Om du vill ha hjälp med studieteknik och akademiskt skrivande kan du vända dig till Studieverkstaden. Den är öppen för alla studenter som är inskrivna vid Lunds universitet. Läs mer om Studieverkstaden. 

Karriär och praktik

På Arbetslivsforum erbjuds karriärvägledning och olika förberedelser kring arbete och praktik. Läs mer om Arbetslivsforum.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-10-13