lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Kognitionsvetenskap

Christian Balkenius, professor

046–222 32 51

Frida Blomberg, gästforskare

Rasmus Bååth, forskare

Kerstin Gidlöf, forskare

Agneta Gulz, professor

046–222 32 69

Peter Gärdenfors, professor emeritus

046–222 48 17

Magnus Haake, forskare

Lars Hall, forskare

Jana Holsanova, docent, universitetslektor

046–222 09 26

Ivo Jacobs, forskare

046–222 40 45

Birger Johansson, forskare

Petter Johansson, forskare

070–869 66 30

Can Kabadayi, forskare

Andreas Lind, gästforskare

Elainie Madsen, forskare

Manuel Oliva, gästforskare

Mathias Osvath, docent, universitetslektor

046–222 32 99

Tomas Persson, forskare, universitetslektor

046–222 01 13

Philip Pärnamets, gästforskare

Gabriela-Alina Sauciuc, forskare

046–222 00 00

Björn Sjödén, forskare

Betty Tärning, forskare

046–222 40 45

Annika Wallin, docent, universitetslektor

046–222 08 99


Praktisk filosofi

David Alm, docent, universitetslektor

046–222 09 28

Olle Blomberg, forskare

Eric Brandstedt, forskare

Johan Brännmark, gästforskare

Dan Egonsson, professor

046–222 94 72

Erik Persson, forskare

Björn Petersson, docent, universitetslektor

046–222 36 76

Wlodek Rabinowicz, professor emeritus

Paul Russell, professor

Toni Rønnow-Rasmussen, professor

046–222 94 86

Matthew Talbert, forskare

Ylva von Gerber, forskare


Teoretisk filosofi

Ingar Brinck, professor

046–222 08 97

Emmanuel Genot, forskare

046–222 85 88

Bengt Hansson, professor emeritus

046–222 75 94

Tobias Hansson Wahlberg, docent, universitetslektor

046–222 36 94

Jan Hartman, universitetslektor

046–222 32 53

Victoria Höög, docent

Martin Jönsson, docent, universitetslektor

046–222 09 13

Patrizio Lo Presti, forskare

Erik J Olsson, professor

046–222 09 25

Johannes Persson, professor

046–222 09 24

Carlo Proietti, forskare

046–222 76 42

Paula Quinon, gästforskare

Jeroen Smid, forskare

Robin Stenwall, forskare, universitetslektor

Henrik Thorén, gästforskare

Ylva von Gerber, forskare

Frank Zenker, gästforskare