Person

Henrik Andersson

Docent, forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.anderssonfil.luse

Rum LUX:B430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan våren 2020 har jag en postdoktjänst inom projektet Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar vid Lunds universitet

Dessförinnan så var jag anställd vid Institutet för framtidsstudier inom projektet Population and the Sustainable Development Goals: An Ethical Evaluation.

Våren 2017 disputerade jag i praktisk filosofi med avhandlingen How It All Relates-Exploring the Space of Value Comparisons. Min avhandling faller inom ämnet värdeteori och handlar om hur vi ska förstå ojämföbarhet. Jag argumenterar för att språklig vaghet kan förklara varför vi ibland upplever vissa alternativ som ojämförbara. Avhandlingen belönades med Oscar den II stipendium för bästa avhandling inom humaniora vid Lunds universitet år 2017. Min forskning har efter disputationen handlat om värdejämförelser i stort.

Jag har stor erfarenhet av undervisning inom kritiskt tänkande och tillämpad etik.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Henrik Andersson

Docent, forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.anderssonfil.luse

Rum LUX:B430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09