Canvas

Canvas är en webbaserad utbildningsplattform som är en knutpunkt för studenter och lärare. Via Canvas har du som student tillgång till alla de kurstillfällen som du är registrerad på. Du loggar in med ditt Studentkonto.

I Canvas kan du bland annat hitta:

  • schema
  • lektionsplanering
  • kursmaterial
  • inlämningsuppgifter
  • meddelande från lärare och administrativ personal
  • tentamensuppgifter
  • kontakt till kurskamrater etc.

Logga in i Canvas här.

Logga in i Canvas med ditt studentkonto!

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-10-13