Canvas

Canvas är en webbaserad utbildningsplattform som är en knutpunkt för studenter och lärare. Från och med vårterminen 2020 ersätter Canvas plattformen Live@Lund. Via Canvas har du som student tillgång till alla de kurstillfällen som du är registrerad på. Du loggar in med ditt Studentkonto.

I Canvas kan du bland annat hitta:

  • schema
  • lektionsplanering
  • kursmaterial
  • inlämningsuppgifter
  • meddelande från lärare och administrativ personal
  • tentamensuppgifter
  • kontakt till kurskamrater etc.

Logga in i Canvas här.

Logga in i Canvas med ditt studentkonto!