Institutionsstyrelsen

Filosofiska institutionens styrelse

Lärarrepresentanter
Agneta Gulz
Tobias Hansson Wahlberg, vice ordförande
Erik J Olsson
Tomas Persson, ordförande
Björn Petersson
Toni Rønnow Rasmussen

Tre studeranderepresentanter, varav två för grundutbildning (se studentrådets hemsida) och en för forskarutbildning.

Representanter övrig personal
Ylva von Gerber
Eva Sjöstrand

Gruppsuppleanter lärare
Christian Balkenius
Ingar Brinck
Jana Holsanova

Gruppsuppleanter övrig personal
Matthew Talbert
 

Årets styrelseprotokoll läggs i högerspalten på denna sida. Protokoll från de senaste åren återfinns i vänsterspalten och protokoll äldre än 2013 finns under "Min institution" på HT:s intranät.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2021-12-06