Institutionsstyrelsen

Filosofiska institutionens styrelse

Lärarrepresentanter
Agneta Gulz 
Tobias Hansson Wahlberg, vice ordförande
Martin Jönsson, ordförande
Tomas Persson 
Björn Petersson 
Toni Rønnow-Rasmussen 

Tre studeranderepresentanter, varav två för grundutbildning (se studentrådets hemsida) och en för forskarutbildning.

Representanter övrig personal
Betty Tärning 
Ylva von Gerber

Gruppsuppleanter lärare
Ingar Brinck 
Jana Holsanova 
Mathias Osvath 

Gruppsuppleanter övrig personal
Eva Sjöstrand

 

Årets styrelseprotokoll läggs i högerspalten på denna sida. Protokoll från de senaste åren återfinns i vänsterspalten och protokoll äldre än 2013 finns under "Min institution" på HT:s intranät.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-05-23