Institutionsstyrelsen

Filosofiska institutionens styrelse

Lärarrepresentanter Agneta Gulz Tobias Hansson Wahlberg, vice ordförande Erik J Olsson Tomas Persson, ordförande Björn Petersson Toni Rønnow Rasmussen Tre studeranderepresentanter, varav två för grundutbildning (se studentrådets hemsida) och en för forskarutbildning.

Representanter övrig personal Ylva von Gerber Eva Sjöstrand

Gruppsuppleanter lärare Christian Balkenius Ingar Brinck Jana Holsanova

Gruppsuppleanter övrig personal Matthew Talbert

Årets styrelseprotokoll läggs i högerspalten på denna sida. Protokoll från de senaste åren återfinns i vänsterspalten och protokoll äldre än 2013 finns under "Min institution" på HT:s intranät.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2021-09-09