Kandidatprogram

Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE), 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Det är en bred utbildning som förbereder för arbeten som till exempel utredare eller analytiker. Programmets unika profil kombinerar studier i praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi, och ger en examen med ett av dessa ämnen som huvudområde.

Utbildningens speciella inriktning gör dig särskilt förberedd för sammanhang där det efterfrågas inte bara snävt tekniska kunskaper utan även en bredare förmåga till kritiskt tänkande och analys som också tar hänsyn till etiska och politisk-filosofiska aspekter. Din utbildning ger dig de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa samhällsfrågor, analysera beslutssituationer och argumentera för olika ståndpunkter. PPE-examen, ”Philosophy, Politics and Economics”, är dessutom etablerad och gångbar internationellt. Wikipedia: PPE

Programmet är förberedande för studier på masternivå inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi beroende på vilket som varit ditt huvudämne i PPE-examen.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b, alternativt Matematik 3c. Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4)

eller

  • Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A och Engelska B (områdesbehörighet 4).

Anmälan

Kandidatprogrammet startar varje hösttermin. Anmälan görs via antagning.se senast den 15 april.

Ifall du läser eller har slutfört grundkursen i praktisk filosofi (FPRA12) eller motsvarande finns det också möjlighet att ansöka till programmets senare delar. Det är viktigt att du läser instruktionerna i dokumentet nedan innan du ansöker på antagning.se. Ansökan till programmets senare delar

Kursplaner

Här hittar du kursplanerna för kurserna inom programmet.

Praktisk filosofi, baskurs (FPPA01)

Praktisk filosofi, fortsättningskurs (FPPA23)

Praktisk filosofi, kandidatkurs (FPPA32)

Statsvetenskap (STVA14)

Statsvetenskap, fortsättningskurs (STVA23)

Statsvetenskap, kandidatkurs (STVK05)

Nationalekonomi (NEKA12)

Nationalekonomi, uppsatskurs (NEKH04)

OBS! Det finns inga särskilda kursplaner för fortsättnings- respektive kandidatkurs i nationalekonomi (med undantag för uppsatskursen - se länk ovan). För mer information om nationalekonomiska institutionens kursutbud, se https://www.nek.lu.se/.

Programstruktur

PPE

Kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) startade med första kullen hösten 2014. 

Programmet är ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och Nationalekonomiska institutionen.

Mer information

Studievägledare, Ylva von Gerber, 
studievagledarefil.luse

Anmälan

Nästa antagning görs till hösten 2024. Anmälan görs via antagning.se.

Intervju med tidigare PPE-studenten Inas Hamdan

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-05-23