lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Administration


Ingela Byström

inköpssamordnare, projektledare

ingela.bystromfil.luse
046–222 75 77


Eva Sjöstrand

forskningsadministratör, studievägledare

eva.sjostrandfil.luse
046–222 09 23


Annah Smedberg-Eivers

arkivhanterare, projektadministratör, utbildningsadministratör

annah.smedberg-eiversfil.luse
046–222 34 97


Anna Östberg

arkivhanterare, katalogadministratör, utbildningsadministratör

anna.ostbergfil.luse
046–222 75 90


Kognitionsvetenskap


Peter Gärdenfors

professor emeritus, seniorprofessor

peter.gardenforslucs.luse
046–222 48 17


Jana Holsanova

docent, universitetslektor

jana.holsanovalucs.luse
046–222 09 26


Mathias Osvath

docent, universitetslektor

mathias.osvathlucs.luse
046–222 32 99


Tomas Persson

forskare, universitetslektor

tomas.perssonlucs.luse
046–222 01 13


Annika Wallin

docent, universitetslektor

annika.wallinlucs.luse
046–222 08 99


Praktisk filosofi


David Alm

docent, universitetslektor

david.almfil.luse
046–222 09 28


Björn Petersson

docent, universitetslektor

bjorn.peterssonfil.luse
046–222 36 76


Teoretisk filosofi


Jan Hartman

universitetslektor

jan.hartmanfil.luse
046–222 32 53


Martin Jönsson

docent, universitetslektor

martin.jonssonfil.luse
046–222 09 13

Ämneskoordinatorer

Undrar du något om institutionens tre avdelningar? Kontakta då rätt person:

Praktisk filosofi:

Björn Petersson

Teoretisk filosofi:

Erik J. Olsson

Kognitionsvetenskap:

Agneta Gulz