Person

Jana Holsanova

Docent, universitetslektor

 • Kognitionsvetenskap
 • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jana.holsanovalucs.luse

Telefon 046–222 09 26

Rum LUX:B554

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i kognitionsvetenskap och arbetar som universitetslektor inom masterprogrammet i kognitionsvetenskap, handledare, projektledare och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk, bild och grafik, bildernas roll för lärande, visuell kommunikation, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier. Min forskning har praktiska konsekvenser för hur vi utformar tillgängliga och läsbara texter i tryck och on-line. För närvarande undersöker jag tillgängligheten av visuell information via syntolkning (verbal beskrivning av visuella scener och händelser för personer med synnedsättning och blindhet).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i kognitionsvetenskap och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet. Jag har varit verksam som mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. I min forskning har jag kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder (eye-tracking, verbala protokoll, experiment, fokusgrupper, intervjuer) för att studera kognition och kommunikation. 

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier.

Min bok "Discourse, vision and cognition" (Benjamins 2008) handlar om perception, tolkning och beskrivning av bilder samt de involverade kognitiva processerna. Min bok "Myter och sanningar om läsning" (Norstedts 2010) presenterar forskning om läsning och om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Min bok "Methodologies for multimodal research" (Sage 2012) fokuserar på nya metoder och verktyg för analys av visuell kommunikation och multimodalitet. Den integrerar en rad teoretiska och metodologiska ansatser och använder ett tvärvetenskapligt ramverk och triangulering av metoder.

 Jag är dessutom en av redaktörerna till antologin "Syntolkning - forskning och praktik" (2016) som publicerats av Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Boken är den första av sitt slag i Sverige och Skandinavien och ges ut som tryckt bok, open access, talbok och i punktskrift. Min senaste bok Bildbeskrivning för tillgänglighet (2019) handlar om riktlinjer, forskning och praktik vad gäller bildbeskrivning.

Jag är koordinator av samverkansinitiativet "Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering” och ordförande i Punktskriftsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier.

Böcker (5 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (43 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (74 st)

Rapporter (12 st)

Working papers (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledningsuppdrag

 • Koordinator av samverkansinitiativet "Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering" 2019-
 • Suppleant i institutionsstyrelsen, Filosofiska institutionen 2019-
 • Ledamot i styrgruppen för Linnemiljön Cognition, Communication & Learning: Thinking in Time (CCL), 2009–2019
 • Ordförande i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 2012–
 • Ledamot i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 2009–2012
 • Prefekt, Utbildningsvetenskapliga institutionen, 2015
 • Mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram 2014–2015
 • Ordförande i Visual communication division, International Communication Association, ICA 2013–2015
 • Studierektor för doktorandutbildning, Filosofiska institutionen 2014
 • Sammankallande i Likabehandlingsgruppen (JLM), Filosofiska institutionen 2012–2014
 • Koordinator av Advanced Study Group, Pufendorfinstitutet 2012–2013
 • Vice ordförande i Visual communication division, International Communication Association, ICA 2011–2013

Redaktion

 • Slovo a slovesnost, Praha. 2010 -
 • Gästredaktör för Visual communication, Sage (2012)
 • Redaktör för Frontiers in Communication, sektion Multimodality of Communication, 2021-

Utmärkelser

 • Mottagare av pris från Inga och John Hains stiftelse (2013, 2014)

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09