lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Filosofiska Föreningen

Filosofiska föreningen är en ideell förening, som bildades 1922. Idag har föreningen ett trettiotal medlemmar. Föreningens arrangemang riktar sig främst till forskare och studenter vid Filosofiska institutionen i Lund, men också till en filosofiintresserad allmänhet. Den huvudsakliga verksamheten består av föredrag, seminarier och symposier inom filosofi, med inbjudna svenska och utländska gäster.
 
Medlemsavgift: 20 kr/år.
Betalas in på plusgirokonto 438972-2. Glöm inte att skriva namn. Skriv e-postadress om du vill vara med på föreningens e-postlista.

Filosofiska föreningens styrelse

GLORIA MÄHRINGER, ordförande/chair

MELINA TSAPOS, vice ordförande/vice chair

MATTIAS GUNNEMYR, kassör/treasurer

LINA HALLBERG, sekreterare/secretary

CAROLINE TORPE TOUBORG, nätmästare/webmaster

ANTON EMILSSON, sexmästare/hosting

ANDREAS STEPHENS, övrig styrelsledamot/additional board member

Kontakt

Filosofiska föreningen

Helgonavägen 3

Box 192, 221 00 Lund

gloria.mahringerfil.luse