lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Filosofiska Föreningen

Filosofiska föreningen är en ideell förening, som bildades 1922. Idag har föreningen ett trettiotal medlemmar. Föreningens arrangemang riktar sig främst till forskare och studenter vid Filosofiska institutionen i Lund, men också till en filosofiintresserad allmänhet. Den huvudsakliga verksamheten består av föredrag, seminarier och symposier inom filosofi, med inbjudna svenska och utländska gäster.
 
Medlemsavgift: 20 kr/år.
Betalas in på plusgirokonto 438972-2. Glöm inte att skriva namn. Skriv e-postadress om du vill vara med på föreningens e-postlista.

Filosofiska föreningens styrelse

GLORIA MÄHRINGER, ordförande/chair 

MELINA TSAPOS, vice ordförande/vice chair 

ROBERT PÁL, kassör/treasurer 

MARIANNA LEVENTI, sekreterare/secretary 

MAX MINDEN RIBEIRO, nätmästare/webmaster 

ANTON EMILSSON, sexmästare/hosting 

RASMUS MAGNUSSON, övrig styrelseledamot/additional board member

Kontakt

Filosofiska föreningen

Helgonavägen 3

Box 192, 221 00 Lund

gloria.mahringerfil.luse