Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap utforskar tänkandet från ett flertal vetenskapliga perspektiv. Företeelser som perception, agerande, minne, lärande, språk, kommunikation, begreppsbildning, problemlösning, beslutsfattande, och människans interaktion med och i komplexa miljöer står i centrum. Dessa företeelser studeras genom kombinationer av kunskap och metoder från psykologi, datavetenskap, neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi, antropologi, pedagogik, och informatik. Ett övergripande mål är att bättre förstå samspelet mellan människor och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla system, artefakter och metoder som fungerar bra för människor. Den mångfacetterade komparativa ansatsen baserar sig på: (i) artificiella system som robotar och virtuella agenter; (ii) andra biologiska system, i synnerhet andra primater; (iii) utvecklingen av kunskapsvarelser över tid: evolutionärt och individuellt, samt (iv) mänsklig variation för att studera hur strukturer i kognitiva processer varierar under olika omständigheter.
Två studenter undersöker en robot

Ämneskoordinator

Undrar du något om avdelningen Kognitionsvetenskap? Kontakta Agneta Gulz.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-10-14