Vad är kognitionsvetenskap?

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som syftar till att förstå de underliggande mekanismerna för mänskligt tänkande, perception, minne, språk och inlärning. Genom att kombinera insikter från olika discipliner som psykologi, datavetenskap, filosofi, neurovetenskap och lingvistik, strävar kognitionsvetenskapen efter att skapa en holistisk förståelse för hur människans kognition fungerar och utvecklas.

Lunds universitets institution för kognitionsvetenskap är en ledande institution inom forskningen på detta spännande område och har som mål att bidra till en djupare förståelse av hur hjärnan bearbetar, lagrar och använder information. Institutionens forskning täcker en bred palett av ämnen och metoder, från grundläggande teoretiska modeller till praktiska tillämpningar av kognitiva teorier och tekniker.

Mer information

Studievägledare, Eva Sjöstrand,
046-222 09 23, studievagledarelucs.luse

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-03-20