Vad är kognitionsvetenskap?

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som syftar till att förstå de underliggande mekanismerna för mänskligt tänkande, perception, minne, språk och inlärning. Genom att kombinera insikter från olika discipliner som psykologi, datavetenskap, filosofi, neurovetenskap och lingvistik, strävar kognitionsvetenskapen efter att skapa en holistisk förståelse för hur människans kognition fungerar och utvecklas.

Lunds universitets institution för kognitionsvetenskap är en ledande institution inom forskningen på detta spännande område och har som mål att bidra till en djupare förståelse av hur hjärnan bearbetar, lagrar och använder information. Institutionens forskning täcker en bred palett av ämnen och metoder, från grundläggande teoretiska modeller till praktiska tillämpningar av kognitiva teorier och tekniker.

Tvåårig masterprogram inom kognitionsvetenskap

Masterprogrammets övergripande mål är att bättre förstå samspelet mellan människor och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla system, artefakter och metoder som fungerar bra för människor. Kognitionsvetenskap utforskar tänkandet från ett flertal vetenskapliga perspektiv. Företeelser som perception, agerande, minne, lärande, kommunikation, begreppsbildning, beslutsfattande, och människans interaktion med och i komplexa miljöer står i centrum. Dessa företeelser studeras genom kombinationer av kunskap och metoder från psykologi, datavetenskap, neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi, antropologi, pedagogik, och informatik. Den mångfacetterade ansatsen baserar sig på: (i) artificiella system som robotar och virtuella agenter; (ii) biologiska system, i synnerhet andra människor och andra djur; (iii) hur kunskapsvarelser utvecklas över tid: evolutionärt och individuellt, samt (iv) hur strukturer i kognitiva processer varierar under olika omständigheter.

Läs mer om de kurser som tillsammans utgör kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap i utbildningsöversikten.

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2025.

Anmäl dig på antagning.se

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-05-23