Nyheter

2020-10-22

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, deltog i ett samtal om den skapande människan, relationen till material, 3d printing och arbetsprocesser, i ett arrangemang av SPARK Malmö – samverkansplattform för arkitektur och konst.

2020-10-27

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, deltog i Norska lärarförbundets/utbildningsförbundets (Utdanningsforbundets) podd och pratade om uthållighet.

2020-10-22

2020-10-13

I senaste numret av Lunds universitets magasin, LUM, intervjuas Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, om samverkansprojektet ”Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum”. Projektet handlar om att skapa kvalitet kring de digitala lärresurserna som finns på marknaden och lärare ges verktyg att bedöma vad som är kvalitet och inte i den digitala läromedelsdjungeln.

2020-10-01

Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, intervjuas i SVT Nyheter om ny forskning som visar att fåglars nervbanor har en liknande struktur som hos oss däggdjur. Det gör att fåglar kan ha lika utvecklad kognition som däggdjur trots att deras hjärnor är mycket mindre.

2020-09-18

Årets IgNobelpris i akustik går till bland andra Stephan Reber, verksam i forskargruppen för kognitiv zoologi vid Lunds universitet. Han får priset för att tillsammans med kollegor ha stängt in en alligator i en lufttät kammare fylld med helium och sedan registrerat alligatorns läten.

2020-09-10

Kognitionsvetaren och filosofen Peter Gärdenfors medverkade i Filosofiska rummet i P1 och samtalade om att tänka konkret och abstrakt med författaren och akademiledamoten Anne Swärd.

2020-09-03

Mathias Osvath medverkar i samtalsserien Humorkunskap. För fjärde året i rad möts forskare och komiker i den populära populärvetenskapliga samtalsserien, en del av Lund Comedy Festival.

2020-07-09

Susan R. Wolf besökte Lund i maj 2019 och höll tre föreläsningar på temat "Responsibility for Humans".

2020-07-09

2020-06-26

Medarbetare från Filosofiska institutionen medverkade 2018-2019 i projektet Asylrättens kärna. Projektet hade målsättningen att förbättra den rättsliga kvaliteten i Migrationsverkets asylutredningar och beslut och därmed öka rättssäkerheten för den sökande. Migrationsverkets slutrapport för utbildningsprogrammet visar att projektet bidrog till en ökad rättskvalitet med 40 procent.

2020-06-18

2020-05-05

Det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om formativ bedömning. Vad är formativ bedömning, och hur kan det användas i skolan? 

2020-04-24

2020-04-21

Thomas Metzinger, som skulle hållit årets Pufendorfföreläsningar kommer istället till Lund 24-27 maj 2021.

2020-04-07

Just nu står vården inför svåra beslut och läkare över hela världen måste välja vems liv som ska räddas. Hur kommer man fram till vilka faktorer som det är relevant att ta hänsyn till? Och går det att värdera ekonomiskt välstånd kontra människoliv?

2020-04-03

2020-03-27

Forskare från Filosofiska institutionen medverkar i tre av de tvärvetenskapliga forskningsteman som Pufendorf-institutet i år beviljat medel till.

2020-03-24

2020-03-17