Bibliotek, datorer och kopiering

LUX-biblioteket tillhör HT-biblioteken tillsammans med Asien- och SOL-biblioteket. LUX-biblioteket ligger på entréplan i hus C och har öppet måndag till fredag kl. 9-19 samt lördagar kl. 10-16. Förändringar i öppethållande kan förekomma, t ex i samband med helgdagar. Dessa anslås på biblioteket och på hemsidan. På LUX-biblioteket finns tryckt och elektroniskt material inom LUX ämnen. Via HT-bibliotekens webbplats får du tillgång till söksystem och ämnesguider.

Alla ämnen inom HT har en egen ämnesbibliotekarie och det finns även bibliotekarier som är specialister inom andra områden t ex publiceringsverksamhet och studentstöd. Ett begränsat antal kursböcker finns i på biblioteket. Lånetiden för dessa är fjorton dagar med möjlighet till förlängning om ingen annan står i kö. Förseningsavgift utgår med tio kronor per bok och dag. I bibliotekets lokaler får du tillgång till bl a datorer, kopiatorer, studieplatser, tysta läsesalar och grupprum. Information om kopiering och utskrifter kan du få av bibliotekarien.

Biblioteket på LUX
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-10-13