Kognition och kommunikation, 7,5 hp (KOGP04)

Studenter som pluggar

Välkommen till kursen om kognition och kommunikation! Hur påverkar vår kognition vår förmåga att kommunicera ansikte-mot-ansikte eller med hjälp av teknikstöd? Vad är viktigt att ta hänsyn till när vi analyserar kommunikation med hjälp av kognitiva teorier?

I den här kursen kommer vi att undersöka dessa frågor och mycket mer. Du kommer att få lära dig om hur forskningens syn på kognition förändrats genom de senaste decennierna och hur detta påverkat synen på kommunikation. Vi kommer också att titta närmare på hur konkurrerande kognitiva teorier om kommunikation förhåller sig till varandra, och vilka fördelar och nackdelar de har.

Genom föreläsningar, seminarier och övningar kommer du att få en fördjupad förståelse för hur kognition och kommunikation är relaterade till varandra och hur de påverkar varandra. Vi ser fram emot en spännande och lärorik kurs tillsammans!

Kursen i kognition och kommunikation är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap men kan även läsas som en fristående kurs. Läs mer om kursen i kognition och kommunikation i utbildningsutbudet.

 

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2023.

Anmäl dig på antagning.se innan 17 april 2023.

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP04

Jana Holsanova

Jana Holsanova

Jana Holsanova är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring multimodalitet, kognition och kommunikation och hon använder ögonrörelsemätning för att studera bland annat bildavläsning och visuell kommunikation.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-03-24