Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • KOGP04

Hur påverkar vår kognitionen vår kommunikation? I den här kursen behandlas kognitiva aspekter på både verbal och icke-verbal kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte eller med hjälp av teknikstöd. Kursen utgår ifrån hur forskningens syn på kognition förändrats genom de senaste decennierna och hur detta påverkat synen på kommunikation. Den ger dig förståelse av hur konkurrerande kognitiva teorier om kommunikation förhåller sig till varandra, och kunskap om deras fördelar och nackdelar ur ett jämförande perspektiv.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75670
Behörighet: För särskild behörighet till kursen krävs 90 högskolepoäng i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, teknisk matematik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, eller teoretisk filosofi. Utbildning motsvarande 90 högskolepoäng i kognitionsforskning eller kognitionsvetenskap från annan högskola ger också särskild behörighet.

Lärare: Sandra Debreslioska, Peter Gärdenfors, Jana Holsanova

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15