Hans Larsson Samfundet

Hans Larsson Samfundet, som stiftades i Lund 1953 har till syfte att främja humanistisk vetenskap och systematiska studier av väsentliga livs- och kulturfrågor. Samfundet ger ut publikationen Insikt och Handling. Hans Larsson verkade som professor i teoretisk filosofi i Lund 1901-1927. Som filosof utövade han ett enormt inflytande, inte bara på svensk samtidsfilosofi, utan även på samhällsdebatten i stort. Om Hans Larsson ur En lundensisk litteraturhistoria. Den 18 februari 1953 konstituerades Hans Larsson Samfundet. I samfundets stadgar, första paragrafen, står att läsa att: ”Hans Larsson Samfundets syfte är att verka för ett vetenskapligt studium av väsentliga livs- och kulturfrågor i den anda, som utmärker Hans Larssons filosofiska författarskap. För detta mål arbetar samfundet främst genom att utge skrifter, som bidrar till att belysa och väcka intresse för kulturfilosofiska problem” Hans Larsson samfundet är fortfarande mycket aktivt, och ägnar sig numera inte bara åt att ge ut skrifter (främst i form av bokserien Insikt & Handling), utan även åt att arrangera debatter och föredrag.

Stadgar för Hans Larsson Samfundet

Vill du vara med i Hans Larsson Samfundet?

Betala in 50 SEK till PG 439438-3 (uppge ditt namn och e-mail i meddelanderutan) Information om samfundets arrangemang uppdateras kontinuerligt på samfundets hemsida. Om du vill ha informationen skickad hem till dig, maila eller skicka på annat sätt uppgifter om namn och (e-post)adress till någon av de adresser du finner längst ned på sidan. Alla nya medlemmar får ett exemplar av samfundets senaste årsbok Insikt och Handling nr. 27 (Tema: Humanisten Hans Larsson. Filosofiska och litterära praktiker för vår tid.) Ditt exemplar hämtar du på Filosofiska institutionen (maila någon av oss i förväg) eller i samband med något av våra arrangemang. Du kan också ladda ner ett ex här från hemsidan, se nedan.

Kontakt

victoria.hoogfil.luse (ordförande)
anders.mortensenlitt.luse (vice ordförande)
henrik.anderssonfil.luse (kassör) 
toni.ronnow-rasmussenfil.luse (styrelseledamot)
bengt.hanssonfil.luse (styrelseledamot)
dan.egonssonfil.luse (styrelseledamot)
anna.tunlidkultur.luse (styrelseledamot)
henrik.thorenfil.luse (styrelseledamot)

Leveransadress

Hans Larsson Samfundet c/o Filosofiska institutionen Lunds universitet Box 192, 221 00 Lund

Medlemsavgifter, fakturor mm

Hans Larsson Samfundet

c/o Filosofiska institutionen

Lunds universitet

Box 192, 221 00 Lund

Postgiro: 439438-3

Insikt och handling

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-03-18