Tentamen

Tentamensschema för nuvarande termin

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera vid salstentamen.

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Uppsamlingstentamen för VT2022

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera om delkurser som du inte har godkänt resultat på från vårterminen 2022 (gäller delkurser med salskrivningar).

OBS! Du måste anmäla dig till uppsamlingstentamen senast den 1 augusti 2022. Anmälan gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till: tentamensanmalanfil.luse. I meddelandet ska framgå ditt namn, tentamensdatum samt vilken kurs/delkurs det är du vill tentera. Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post (görs anmälan under juli eller augusti kommer bekräftelsen den 8 augusti). 

  • Delkurserna i teoretisk filosofi samt kursen Kognitiv neurovetenskap (KOGP02) tenteras torsdag den 18 augusti 2022.
  • Delkurserna i praktisk filosofi samt kursen One World, One Morality (SASH66). One World, One Language (SASH81), tenteras fredag den 19 augusti 2022.

Se tentaschemat i länken ovan för tider. 

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Du behöver vara omregistrerad på kursen för att komma åt kursen sida i Canvas. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).

Tentamensanmälan

Kom ihåg att du måste anmäla dig till uppsamlingstentamen senast 1 augusti 2022.

Behöver du pedagogiskt stöd?

Läs om vilka former av stöd som finns och hur du ansöker.

Regler för salstentamen

Det är ditt ansvar som student att känna till de regler som gäller för salstentamen.

Efter att du skrivit tentamen

Hämta ut din rättade tentamen och få möjlighet till återkoppling i grupp.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-06-13