Tentamen

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Det är obligatorisk föranmälan till alla salstentor som skrivs vid Filosofiska institutionen. Det gäller ordinarie tentor, omtentor och uppsamlingstentor. 

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan. Anmäl dig i Ladok: www.student.ladok.se.

Gör så här:

  1. Logga in i Ladok
  2. Välj ”Examinationstillfällen”
  3. Anmäl dig till salstentan.

Nyheter från höstterminen 2023

Från och med hösten 2023

  • kan du komma maximalt en halvtimme för sent till tentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
  • gäller inte LU-kortet som legitimation.

Läs regler och instruktioner för salstentor här.

Tentamensschema för nuvarande termin

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera vid salstentamen.

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Uppsamlingstentamen för HT2023

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera om delkurser som du inte har godkänt resultat på från höstterminen 2023. 

Observera att du måste anmäla dig via Ladok till uppsamlingstentamen som examineras genom salstentamen. 

  • Delkurserna i teoretisk filosofi och kurserna i kognitionsvetenskap (KOGM01 och KOGP02) tenteras torsdag den 8 februari 2024.
  • Delkurserna i praktisk filosofi och kursen Social AI Through the Looking Glass (SASH92) tenteras fredag den 9 februari 2024 .

Se tentaschemat i länken ovan för tider och salar. 

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Du behöver vara omregistrerad på kursen för att komma åt kursen sida i Canvas. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).

Nyheter hösten 2023

Från och med hösten 2023

  • kan du komma maximalt en halvtimme för sent till tentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
  • gäller inte LU-kortet som legitimation.

Behöver du pedagogiskt stöd?

Läs om vilka former av stöd som finns och hur du ansöker.

Fusk och plagiat

Se till att du har koll på vad som gäller vid till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.

Efter att du skrivit tentamen

Hämta ut din rättade tentamen och få möjlighet till återkoppling i grupp.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-09-01