lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tentamen

Tentamensschema för nuvarande termin

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Anmälan till omtentor görs via e-post

Till omtentamen och uppsamlingstentamen måste du anmäla dig senast sju dagar i förväg. 

Anmälan gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till: tentamensanmalanfil.luse

I meddelandet ska framgå ditt namn, tentamensdatum samt vilken kurs/delkurs det är du vill tentera.

Försäkra dig om att du får en bekräftelse per e-post på din tentamensanmälan! 

Uppsamlingstentamen för HT 2019

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera alla delkurser som har getts under höstterminen 2019.

  • Delkurserna i teoretisk filosofi tenteras den 13 februari 2020.
  • Delkurserna i praktisk filosofi samt kursen One World, One Language (SASH81) tenteras den 14 februari 2020.

Se tentaschemat i länken ovan för tider och salar.

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).