lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tentamen

Tentamensschema för nuvarande termin

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Anmälan till omtentor görs via e-post

Till omtentamen och uppsamlingstentamen måste du anmäla dig senast sju dagar i förväg. 

Anmälan gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till: tentamensanmalanfil.luse

I meddelandet ska framgå ditt namn, tentamensdatum samt vilken kurs/delkurs det är du vill tentera.

Försäkra dig om att du får en bekräftelse per e-post på din tentamensanmälan! 

Uppsamlingstentamen för VT 2019

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera alla delkurser som har getts under vårterminen 2019.

  • Delkurserna i teoretisk filosofi samt Baskurs för universitetsstudier (BASA01) tenteras den 15 augusti 2019.
  • Delkurserna i praktisk filosofi samt kursen One World, One Morality (SASH66) tenteras den 16 augusti 2019.

Se tentaschemat i länken ovan för tider och salar.

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).