Tentamen

Tentamensschema för nuvarande termin

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera vid salstentamen.

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Anmälan till omtentor görs via e-post

Till omtentamen och uppsamlingstentamen måste du anmäla dig senast sju dagar i förväg. 

Anmälan gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till: tentamensanmalanfil.luse

I meddelandet ska framgå ditt namn, tentamensdatum samt vilken kurs/delkurs det är du vill tentera.

Försäkra dig om att du får en bekräftelse per e-post på din tentamensanmälan! 

Uppsamlingstentamen för HT2021

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera alla delkurser som har getts under höstterminen 2021. 

  • Delkurserna i teoretisk filosofi, samt Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap (KOGP02), tenteras den 10 februari 2022.
  • Delkurserna i praktisk filosofi samt kursen One World, One Language (SASH81) tenteras den 11 februari 2022.

Se tentaschemat i länken ovan för tider. 

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).

Tentamensanmälan

Kom ihåg att du måste anmäla dig till omtentamen och uppsamlingstentamen senast sju dagar i förväg.

Regler för salstentamen

Det är ditt ansvar som student att känna till de regler som gäller för salstentamen.

Efter att du skrivit tentamen

Hämta ut din rättade tentamen och få möjlighet till återkoppling i grupp.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-01-11