Tentamen

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Det är obligatorisk föranmälan till alla salstentor som skrivs vid Filosofiska institutionen. Det gäller ordinarie tentor, omtentor och uppsamlingstentor. 

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan. Anmäl dig i Ladok: www.student.ladok.se.

Gör så här:

  1. Logga in i Ladok
  2. Välj ”Examinationstillfällen”
  3. Anmäl dig till salstentan.

Här hittar du alla regler och instruktioner för salstentor.

Tentamensschema för nuvarande termin

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera vid salstentamen.

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Uppsamlingstentamen för VT2024

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera om delkurser som du inte har godkänt resultat på från vårterminen 2024. 

Observera att du måste anmäla dig via Ladok till uppsamlingstentamen som examineras genom salstentamen. 

  • Delkurserna i teoretisk filosofi och kursen Social AI Through the Looking Glass (SASH92) tenteras torsdag den 15 augusti 2024.
  • Delkurserna i praktisk filosofi och kurserna One World, One Morality (SASH66) och One World, One Language (SASH81) tenteras fredag den 16 augusti 2024 .

Se tentaschemat i länken ovan för tider och salar. 

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Du behöver vara omregistrerad på kursen för att komma åt kursen sida i Canvas. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).

Kom ihåg

  • att anmäla dig via Ladok senast en vecka innan salstentan
  • att du kan komma maximalt en halvtimme för sent till tentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
  • att LU-kortet inte längre gäller som legitimation.

Behöver du pedagogiskt stöd?

Läs om vilka former av stöd som finns och hur du ansöker.

Fusk och plagiat

Se till att du har koll på vad som gäller vid till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.

Efter att du skrivit tentamen

Hämta ut din rättade tentamen och få möjlighet till återkoppling i grupp.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-02-12