lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tentamen

Tentamensschema för nuvarande termin

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera vid salstentamen.

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Anmälan till omtentor görs via e-post

Till omtentamen och uppsamlingstentamen måste du anmäla dig senast sju dagar i förväg. 

Anmälan gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till: tentamensanmalanfil.luse

I meddelandet ska framgå ditt namn, tentamensdatum samt vilken kurs/delkurs det är du vill tentera.

Försäkra dig om att du får en bekräftelse per e-post på din tentamensanmälan! 

Uppsamlingstentamen för VT 2020

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera alla delkurser som har getts under vårterminen 2020.

  • Delkurserna i teoretisk filosofi tenteras den 20 augusti 2020.
  • Delkurserna i praktisk filosofi samt kursen One World, One Morality (SASH66) tenteras den 21 augusti 2020.

Se tentaschemat i länken ovan för tider och salar.

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).