Tentamen

Obligatorisk anmälan till alla salstentor från och med vårterminen 2023

Från och med vårterminen 2023 är det obligatorisk föranmälan till alla salstentor som skrivs vid Filosofiska institutionen. Det gäller ordinarie tentor, omtentor och uppsamlingstentor. 

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan. Anmäl dig i Ladok: www.student.ladok.se.

Gör så här:

  1. Logga in i Ladok
  2. Välj ”Examinationstillfällen”
  3. Anmäl dig till salstentan.

Tentamensschema för nuvarande termin

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera vid salstentamen.

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Uppsamlingstentamen för VT2023

På uppsamlingstentamen har du möjlighet att tentera om delkurser som du inte har godkänt resultat på från vårterminen 2023. 

Observera att du måste anmäla dig via Ladok till uppsamlingstentamen som examineras genom salstentamen. 

  • Delkurserna i teoretisk filosofi och kursen Social AI Through the Looking Glass (SASH92) tenteras torsdag den 17 augusti 2023 – anmälan görs mellan 27 juli och 10 augusti.
  • Delkurserna i praktisk filosofi och kursen One World, One Morality (SASH66) tenteras fredag den 18 augusti 2023 – anmälan görs mellan 28 juli och 11 augusti.

Se tentaschemat i länken ovan för tider och salar. 

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Du behöver vara omregistrerad på kursen för att komma åt kursen sida i Canvas. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).

Behöver du pedagogiskt stöd?

Läs om vilka former av stöd som finns och hur du ansöker.

Regler för salstentamen

Det är ditt ansvar som student att känna till de regler som gäller för salstentamen.

Efter att du skrivit tentamen

Hämta ut din rättade tentamen och få möjlighet till återkoppling i grupp.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-03-13