Efter tentamen

Hämta ut din tentamen

När läraren rättat de skrivna tentamina och resultaten finns inlagda i Ladok hämtar du ut din tentamen i receptionen på LUX. Observera att din rättade tentamen är en allmän handling och kan begäras ut som sådan (i form av en kopia efter sekretessprövning) av till exempel andra studenter, så länge den inte är uthämtad. 

Återkoppling

Om du vill ha ytterligare kommentarer på din tentamen eller en möjlighet att diskutera den för att bättre förstå hur den har rättats, kontakta den rättande läraren senast en vecka efter att tentamen har gjorts tillgänglig för att anmäla dig till tentamensåterkoppling i grupp.
 

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-08-31