lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i kognitionsvetenskap och leder The Educational Technology Group.

Läs mer om min grupps forskning på:
http://www.lucs.lu.se/educational-technology/

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (3 st)
Artiklar (23 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (39 st)
Rapporter (3 st)
Working papers (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Agneta Gulz

Professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Handledare
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post agneta.gulzlucs.luse

Telefon 046–222 32 69

Rum LUX:B454

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (professor)
Box 117, 221 00 Lund (handledare)

Internpost hämtställe 30

Länk