lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (2 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Bengt Hansson

Professor emeritus
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bengt.hanssonfil.luse

Telefon 046–222 75 94

Mobil 070–814 88 63

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30