lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är för närvarande del av det tvärvetenskapliga projektet Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin som söker belysa och analysera pionjärinsatser av en grupp kvinnliga filosofer som inkluderar Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) och Philippa Foot (1920-2001), speciellt med avseende på historiska, eller genealogiska, argumentationsformer och de kopplingar gruppen har till tidigare kontinentalt tänkande, områden som förbisetts i tidigare forskning. Projekt har en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar idéhistoria och filosofi, arkivforskning och historisk kontextualisering med analys och utvärdering av argument.

Utöver detta arbetar jag också med fiktionens betydelse för moralisk utveckling genom en närläsning av John Williams författarskap samt med att undersöka hur en föränderlig konstvärld utmanar våra föreställningar om rollspecifika plikter och dygder

Forskning

Om forskningen

Jag är för närvarande del av det tvärvetenskapliga projektet Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin som söker belysa och analysera pionjärinsatser av en grupp kvinnliga filosofer som inkluderar Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) och Philippa Foot (1920-2001), speciellt med avseende på historiska, eller genealogiska, argumentationsformer och de kopplingar gruppen har till tidigare kontinentalt tänkande, områden som förbisetts i tidigare forskning. Projekt har en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar idéhistoria och filosofi, arkivforskning och historisk kontextualisering med analys och utvärdering av argument.

Utöver detta arbetar jag också med fiktionens betydelse för moralisk utveckling genom en närläsning av John Williams författarskap samt med att undersöka hur en föränderlig konstvärld utmanar våra föreställningar om rollspecifika plikter och dygder.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (7 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2020

Övriga uppdrag och meriter

Frits Gåvertsson

Forskare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frits.gavertssonkultur.luse

Mobil 076–848 27 07

Rum LUX:C355

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar