lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min avhandling, Perfection and Fiction, är en studie i Iris Murdochs moralfilosofi med särskilt fokus på hur moral är tätt sammanlänkat med självförbättring samt hur (litterära) fiktioner spelar en viktig roll i vår strävan efter moralisk utveckling i Murdochs teoretiska ansats.

Övriga intresseområden innefattar (moral)filosofins historia (inklusive historiefilosofi), etisk teori, eudaimonism, moralpsykologi, estetik, filosofi och litteratur, och emotionsfilosofi.

Forskning

Om forskningen

Övriga intresseområden innefattar (moral-)filosofins historia (i viss mening innefattande historiefilosofi och historieteori), metaetik, etisk teori, värdeteori, moralpsykologi, emotionsfilosofi, filosofi och literatur, samt religionsfilosofi.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (7 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2019

Övriga uppdrag och meriter

Professional Service

Conference Organisation

  1. ‘Graduate workshop on Fiction and Philosophy II’, Department of Philosophy and Cognitive Science, Lund University. October 4-5th 2018. With Gloria Mähringer, Ylwa Wirling, and Anna Persson.
  2. ‘Graduate workshop on Fiction and Philosophy’, Lund University, Department of Philosophy. April 14-15th 2016. With Dan Egonsson, Ylwa Wirling, Thérèse Söderström and Anna Persson.

Memberships

2018 Seminar leader, G.E. M. Anscombe Seminar, Lund University.

2017 Seminar leader, Iris Murdoch Seminar, Lund University.

2017-2018 Secretary and Vice Chair , Philosophical Society, Lund University.

2012-2016 Chair of the Philosophical Society, Lund University.

2011-2018 Seminar leader, PhD. Seminar in practical Philosophy, Lund University.