Person

Johannes Persson

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Dekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post johannes.perssonfil.luse

Telefon 046–222 09 24

Rum LUX:B523

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Johannes Persson är professor i teoretisk filosofi och dekan vid HT-fakulteterna. Han disputerade 1997 på en avhandling om orsaksbegreppet och några av dess centrala tillämpningar (Causal Facts, Library of Theoria no. 22, Stockholm: Thales, 1997). Han är intresserad av många olika frågor med vetenskapsteoretisk anknytning. Den senaste tioårsperioden har han huvudsakligen forskat inom två stora tvärvetenskapliga program: "Vetenskap och beprövad erfarenhet/Science and Proven Experience" (vbe.lu.se, finansierat av RJ) och Linnéprogrammet LUCID (lucid.lu.se). Han intresserar sig speciellt för hur kunskap av olika slag används vid beslutsfattande i praktiken.

2007 var han visiting fellow vid Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (59 st)

Bokkapitel (33 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (5 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (2 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Administrativt

  • Dekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

programkoordinator luPOD, Lunds universitets postdoktorala program, 2009-2015
prefekt, institutionen för utbildningsvetenskap 2011-2014
prefekt, filosofiska institutionen 2001-2007

prodekan med ansvar för forskning, HT-fakulteterna 2015-2017

Johannes Persson

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Dekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post johannes.perssonfil.luse

Telefon 046–222 09 24

Rum LUX:B523

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09