Person

Johannes Persson

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Dekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post johannes.perssonfil.luse

Telefon 046–222 09 24

Rum LUX:B523

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Johannes Persson är professor i teoretisk filosofi och dekan vid HT-fakulteterna. Han disputerade 1997 på en avhandling om orsaksbegreppet och några av dess centrala tillämpningar (Causal Facts, Library of Theoria no. 22, Stockholm: Thales, 1997). Han är intresserad av många olika frågor med vetenskapsteoretisk anknytning. Den senaste tioårsperioden har han huvudsakligen forskat inom två stora tvärvetenskapliga program: "Vetenskap och beprövad erfarenhet/Science and Proven Experience" (vbe.lu.se, finansierat av RJ) och Linnéprogrammet LUCID (lucid.lu.se). Han intresserar sig speciellt för hur kunskap av olika slag används vid beslutsfattande i praktiken.

2007 var han visiting fellow vid Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Dekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

programkoordinator luPOD, Lunds universitets postdoktorala program, 2009-2015
prefekt, institutionen för utbildningsvetenskap 2011-2014
prefekt, filosofiska institutionen 2001-2007

prodekan med ansvar för forskning, HT-fakulteterna 2015-2017

Johannes Persson

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Dekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post johannes.perssonfil.luse

Telefon 046–222 09 24

Rum LUX:B523

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09