Person

magnus.haakelucs.luse | 2018-03-19
Magnus Haake

Forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.haakelucs.luse

Rum LUX:B469

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent

Sedan årsskiftet 2011/12 forskare på avd. för Kognitionsvetenskap (LUCS) på Lunds universitet. Innan dess doktorand och forskare på inst. för Designvetenskaper, Lunds universitet sedan år 2000.

Se mer på: http://www.lucs.lu.se/etg/

Bakgrund:
- Konstnärlig/grafisk utbildning, Sverige & USA.
- Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, Lunds universitet.
- Doktorsexamen i designvetenskaper, Lunds universitet.
- Utlandsvistelser: University of California, San Diego (UCSD).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsområden: Kognitionsvetenskap, Learning Sciences, Educational Technology, Social- och Beteendepsykologi, Interaktionsdesign, Grafisk Design. (Learning Sciences och Educational Technology är båda stora och etablerade forskningfält internationellt – men har ingen direkt motsvarighet i Sverige.)

Specifika forskningsintressen: (1) Teknikstött lärande – endast om det tillför ett mervärde. (2) Lärandet i klassrummet – eleverna, lärarna och materialen de arbetar med.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (29 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (37 st)

Working papers (4 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Magnus Haake

Forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.haakelucs.luse

Rum LUX:B469

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09