lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Docent

Sedan årsskiftet 2011/12 forskare på avd. för Kognitionsvetenskap (LUCS) på Lunds universitet. Innan dess doktorand och forskare på inst. för Designvetenskaper, Lunds universitet sedan år 2000.

Se mer på: http://www.lucs.lu.se/etg/

Bakgrund:
- Konstnärlig/grafisk utbildning, Sverige & USA.
- Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, Lunds universitet.
- Doktorsexamen i designvetenskaper, Lunds universitet.
- Utlandsvistelser: University of California, San Diego (UCSD).

Forskning

Om forskningen

Forskningsområden: Kognitionsvetenskap, Learning Sciences, Educational Technology, Social- och Beteendepsykologi, Interaktionsdesign, Grafisk Design. (Learning Sciences och Educational Technology är båda stora och etablerade forskningfält internationellt – men har ingen direkt motsvarighet i Sverige.)

Specifika forskningsintressen: (1) Teknikstött lärande – endast om det tillför ett mervärde. (2) Lärandet i klassrummet – eleverna, lärarna och materialen de arbetar med.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (26 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (37 st)
Working papers (4 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Magnus Haake

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.haakelucs.luse

Rum LUX:B469

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk