Person

annika.wallinlucs.luse | 2018-01-26
Annika Wallin

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post annika.wallinlucs.luse

Telefon 046–222 08 99

Rum LUX:B555

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i kognitionsvetenskap. I min forskning svarar jag på frågor som: Hur gör vi när vi fattar beslut och löser problem i vardagen? Hur borde vi göra? Dessa frågor närmar jag mig både med empiriska metoder och rent teoretiskt.

Jag forskar för närvarande i två projekt.

Ett handlar om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och hur patienter och vårdpersonal balanserar dessa i sitt beslutsfattande.

Det andra projektet handlar om visuell uppmärksamhet när konsumenter fattar beslut i affärer, och hur den påverkas av ifall konsumenten är väl bekant med affären (eller produktkategorin) eller ifall butiken eller kategorin är okänd.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (30 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (24 st)

Working papers (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Annika Wallin

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post annika.wallinlucs.luse

Telefon 046–222 08 99

Rum LUX:B555

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09