Person

Mathias Osvath

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mathias.osvathlucs.luse

Rum LUX:B428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 32 99

Mobil 070–511 26 55

Jag är kognitiv zoolog. Det innebär att jag jämför kognitiva funktioner mellan olika djurarter i syfte att förstå hur den kognitiva evolutionen går till. Forskningen leder till ökad förståelse för kognition som biologiskt fenomen.

Jag arbetar med en lång rad arter. Bland annat, kråkfåglar, människoapor, krokodildjur, strutsfåglar och pungdjur. Jag studerar både det som kallas komplex kognition och mer fundamentala funktioner. Ett av mina intressen är att återskapa kognition hos utdöda djur, främst dinosaurier, genom att jämföra kognitionen hos dessa djurs nulevande närmaste släktingar. Ett annat intresse är medvetandefilosofi avseende djur.

Jag är forskningsledare för en rad projekt med olika inriktningar. Jag är också vetenskaplig föreståndare för forskningsanläggningar. Oftast handleder jag doktorander, och undervisar med jämna mellanrum i kognitiv zoologi och annan kognitionsvetenskap.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I am an associate professor in Cognitive Zoology. My main research concerns the evolution of cognition, and in particular independently evolved similar cognition which leads to an understanding of cognitive principles. I compare great apes and corvids which are similar in their complex cognition despite sharing a last common ancestor about 320 million years ago. I also study cognition in the deep evolutionary history of the bird lineage, including the extinct dinosaurs, by comparing crocodilians with the least derived birds, the palaeognaths. I similarly study the evolution of the mammals by comparing monotremes, marsupials and placentals. The two lineages are compared in order to get a better picture of the natural history of cognition that lead to the high levels we see today in some species of both lineages.

Böcker (1 st)

Artiklar (40 st)

Bokkapitel (4 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (6 st)

Konferensbidrag (20 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i Sveriges unga akademi (2020-)

Ställföreträdande prefekt Filosofiska institutionen (2015-2018)

Mathias Osvath

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mathias.osvathlucs.luse

Rum LUX:B428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 32 99

Mobil 070–511 26 55

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09