Person

Mathias Osvath

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mathias.osvathlucs.luse

Rum LUX:B428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 32 99

Mobil 070–511 26 55

Jag är kognitiv zoolog. Det innebär att jag jämför kognitiva funktioner mellan olika djurarter i syfte att förstå hur den kognitiva evolutionen går till. Forskningen leder till ökad förståelse för kognition som biologiskt fenomen.

Jag arbetar med en lång rad arter. Bland annat, kråkfåglar, människoapor, krokodildjur, strutsfåglar och pungdjur. Jag studerar både det som kallas komplex kognition och mer fundamentala funktioner. Ett av mina intressen är att återskapa kognition hos utdöda djur, främst dinosaurier, genom att jämföra kognitionen hos dessa djurs nulevande närmaste släktingar. Ett annat intresse är medvetandefilosofi avseende djur.

Jag är forskningsledare för en rad projekt med olika inriktningar. Jag är också vetenskaplig föreståndare för forskningsanläggningar. Oftast handleder jag doktorander, och undervisar med jämna mellanrum i kognitiv zoologi och annan kognitionsvetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Medlem i Sveriges unga akademi (2020-)

Ställföreträdande prefekt Filosofiska institutionen (2015-2018)

Mathias Osvath

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mathias.osvathlucs.luse

Rum LUX:B428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 32 99

Mobil 070–511 26 55

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09