lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Utbildningsadministratör

Jag har hand om registrering på kurser, inläggning av betyg i Ladok och hantering av tentor. Jag hjälper dig som student att omregistrera dig, anmäla studieavbrott, få registreringsintyg utskrivna med mera.

På onsdagar är jag ledig – vänd dig då istället till Annah Smedberg Eivers.

I receptionen på entréplan på LUX kan du köpa kompendier, hämta salstentor efter rättning, få registreringsintyg med mera. Receptionens öppettider är måndag-torsdag 8.45-16.30, fredag 8.45-15.30.

Jag är även LUCAT-ansvarig för Filosofiska institutionen, hjälper till med lokalbokningar i TimeEdit och uppdaterar institutionens webbplats.

Anna Östberg

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, katalogadministratör
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.ostbergfil.luse

Telefon 046–222 75 90

Rum LUX:B507

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30