Person

anna.ostbergfil.luse | 2023-10-12
Anna Östberg

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud, webbansvarig

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.ostbergfil.luse

Telefon 046–222 75 90

Rum LUX:B507

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Utbildningsadministratör

Jag har hand om registrering på kurser, inläggning av betyg i Ladok och hantering av tentor. På onsdagar är jag ledig – vänd dig då istället till Annah Smedberg Eivers.

I receptionen på entréplan på LUX kan du köpa kompendier, hämta salstentor efter rättning, få registreringsintyg med mera.

Jag är även LUCAT-ansvarig för Filosofiska institutionen, hjälper till med lokalbokningar i TimeEdit, ansvarig för webbplatsen www.fil.lu.se och skyddsombud för institutionen.

Anna Östberg

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud, webbansvarig

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.ostbergfil.luse

Telefon 046–222 75 90

Rum LUX:B507

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09