lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Intresseområden: språkfilosofi, kognitionsvetenskap, evolutionära och utvecklingsmässiga perspektiv på kognition och kommunikation. Undervisat i filosofi sedan 1988, på senare år arbetat med kurser i bl a språkfilosofi, 1900-talets filosofi och kognitiva aspekter på kommunikation. Forskning om bl a situerad (4E) estetik, social robotar, perception/emotion/kognition, improvisation, samarbete och social kognition, indexikal och demonstrativ referens, ickeverbal referens och pekning, självmedvetande, individuell och gemensam uppmärksamhet, kreativitet, språkets evolution, intersubjektivitet, perceptuell metakognition. Handledning av doktorander i teoretisk filosofi, psykologi, kognitionsvetenskap och religionsfilosofi. Knuten till forskningscentret Institut Jean Nicod (CNRS) i Paris. Monografi The Indexical 'I'. The First Person in Thought and Language. Dordrecht: Kluwer Academic Publ., Synthese Library (1997).

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (28 st)
Bokkapitel (19 st)
Konferensbidrag (19 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (3 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ingar Brinck

Professor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ingar.brinckfil.luse

Telefon 046–222 08 97

Mobil 070–920 81 25

Rum LUX:B522

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30