Person

ingar.brinckfil.luse | 2020-10-16
Ingar Brinck

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ingar.brinckfil.luse

Telefon 046–222 08 97

Mobil 070–920 81 25

Rum LUX:B522

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Intresseområden: kognitionsvetenskap, evolution och utveckling av kognition och kommunikation, situerad (4E) estetik och skapande, språkfilosofi, situerad etik. Pågående forskning om bl a social robotar, perception/emotion/motorkognition, improvisation, sociala normer, samarbete, social kognition, HRI, uppmärksamhet, intersubjektivitet, metakognition. Handledning av doktorander i teoretisk filosofi, psykologi, kognitionsvetenskap och religionsfilosofi. Leder forskargruppen CogComLab LU. Medlem i Cognitive Modelling https://www.lucs.lu.se/lucs-robotics-group/ Knuten till forskningscentret Institut Jean Nicod (CNRS) i Paris http://www.institutnicod.org/ Ledamot i ledningsgruppen för WASP-HS https://wasp-hs.org/ Undervisat i filosofi sedan 1988, på senare år i språkfilosofi och 1900-talets filosofi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (26 st)

Bokkapitel (20 st)

Konferensbidrag (22 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Ingar Brinck

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ingar.brinckfil.luse

Telefon 046–222 08 97

Mobil 070–920 81 25

Rum LUX:B522

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09