Person

oscar.ralsmarkfil.luse | 2014-06-17
Oscar Ralsmark

Doktorand

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post oscar.ralsmarkfil.luse

Telefon 046–222 00 00

Rum LUX:B514

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1982 och - efter studier i litteraturvetenskap (FK) samt idé- och lärdomshistoria (FM) och teoretisk filosofi (FM) - doktorand på halvtid i teoretisk filosofi sedan september 2011.

Jag arbetar främst inom medvetande- och språkfilosofi. Utmärkande för mitt grepp är förståelsen av den senare som en gren av den förra, uppfattningen att filosofin och psykologin bör återvända till ett vetenskapligt studium av medvetandet som medvetande samt övertygelsen att den fenomenologiska filosofin därvidlag kan vara oss behjälplig som introspektiv psykologi. I allt detta verkar en specifik teori om medvetandets struktur såsom innefattande ett ickefenomenellt djup som sammanhållande kitt för mig. Min avhandling ska bestå dels i ett utförligt och originellt försvar av denna teori men också i en rad nydanande tillämpningar av den, inte minst inom det meningsteoretiska fältet.

Övriga intressen innefattar: filosofins historia, vetenskapsteori, metafysik och Edmund Husserls filosofi.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Oscar Ralsmark

Doktorand

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post oscar.ralsmarkfil.luse

Telefon 046–222 00 00

Rum LUX:B514

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09