lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i teoretisk filosofi och studierektor för forskarutbildningen vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag har varit gästforskare vid följande institutioner:

Centre for Time, University of Sydney, Australien, juli-dec 2006;

Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz, maj 2017;

Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, april 2018.

Under höstterminen 2018 undervisar jag på kursen "Metafysiska frågor i analytisk filosofi" (fortsättningskurs) och på läskursen i ontologi (avancerad nivå).

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling i teoretisk filosofi om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag blev docent oktober 2015.

Jag är medlem av följande forskargrupper och nätverk: Metaphysics and Collectivity, Nordic Network in Metaphysics och European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS).

Handledning: huvudhandledare för Jeroen Smid.

Forskningsvistelser:

juli-december 2006, Centre for Time, Department of Philosophy, University of Sydney, Australien; 

maj 2017, Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz;

april 2018, Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, docent
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Studierektor för FU
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30