Person

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, docent

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i teoretisk filosofi och biträdande prefekt för forskning vid filosofiska institutionen.

Disputerade 2009 på en sammanläggningsavhandling om tidens metafysik och om hur makroobjekt består över tid, i vilken jag försvarade tanken att objekt "endurerar" i så kallad B-tid.

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi och kausalitetens filosofi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet Social ontologi och fortbestånd, och hösten 2015 RJ-medel för projektet Kausalitet på social nivå.

Jag har varit gästforskare vid The Centre for Time, University of Sydney (juli-dec 2006), Institute of Philosophy, University of Neuchâtel (maj 2017), och The Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh (april 2018).

2015-2018 var jag studierektor för forskarutbildningen, och 2019-2022 biträdande prefekt för forskarutbildning och forskning. Under den senare perioden var jag även ställföreträdande prefekt.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, docent

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09