Person

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, docent

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i teoretisk filosofi, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag har varit gästforskare vid följande institutioner:

Centre for Time, University of Sydney, Australien, juli-dec 2006;

Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz, maj 2017;

Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, april 2018.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, docent

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09