lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i teoretisk filosofi, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag har varit gästforskare vid följande institutioner:

Centre for Time, University of Sydney, Australien, juli-dec 2006;

Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz, maj 2017;

Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, april 2018.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i teoretisk filosofi, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt med ansvar for forskning och forskarutbildning vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag har varit gästforskare vid följande institutioner:

Centre for Time, University of Sydney, Australien, juli-dec 2006;

Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz, maj 2017;

Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, april 2018.

 

 

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, docent
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt, stf prefekt
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tobias.hansson_wahlbergfil.luse

Telefon 046–222 36 94

Rum LUX:B551

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30