Person

Mattias Gunnemyr

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mattias.gunnemyrfil.luse

Rum LUX:B430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

För tillfället bidriver jag forskning som berör ansvar för kollektiva skadeproblem, dvs. situationer där det verkar som att ingen enskild individ gör någon skillnad för utfallet, men där det uppstår allvarliga problem när tillräkcligt många personer agerar på ett visst sätt. Jag är framför allt intresserad i ansvarsfrågor som rör skador som inte är resultatet av en kollektiv handling, exempelvis den globala uppvärmningen, utfiskningen och orättvisor i den globala klädindustrin. I ett vidare perspektiv arbetar jag med frågor som rör ansvar, skäl, kausalitet och vaghet. Filosofer som jag för tillfället är extra intresserad av inkluderar bland annat Shelly Kagan, Julia Nefsky, Carolina Sartorio, Christopher Kutz, Iris Marion Young, Rosanna Keefe och John Broome. Utöver detta har jag också fastnat för Derek Parfits verk On What Matters (2011), framför allt för relationen mellan den metaetikiska ståndpunkt och de moraliska principer som Parfit försvarar i detta verk.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktorandrepresentant i HT-fakulteternas forskningsnämnd, och har varit så sedan tidig vår 2018. Tidigare har jag också varit doktorandrepresentant i HT-fakulteternas forskarutbildningsnämnd (HT2016 tom VT2019) och i Filosofisk Institutionens institutionsstyrelse HT2017 tom VT 2020) samt i kvalitetsdialogerna HT2019 för filosofiska institutionens räkning.

Under 2018-19 har var jag ordförande för doktorandseminariet vid filosofiska institutionen, Lunds Universitet. Tidigare har jag också varit kassör i filosofiska föreningen, något jag har varit sedan (våren 2016 till våren 2020). Slutligen recenserar jag artiklar åt Ethical Theory and Moral Practice, The Journal of Value Inquiry, The Journal of Ethics samt Hypatia.

Mattias Gunnemyr

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mattias.gunnemyrfil.luse

Rum LUX:B430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09