Person

Björn Petersson

Docent, universitetslektor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.peterssonfil.luse

Telefon 046–222 36 76

Mobil 070–290 09 66

Rum LUX:B515

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Som lärare har jag ägnat mig åt de flesta av den praktiska filosofins delområden: Etik, värdeteori, politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi, filosofiska metoder och argumentationsanalys. Jag har också periodvis undervisat i teoretisk filosofi samt hållit kurser i yrkesetik för sjuksköterskor, ingenjörer, universitetslärare och andra yrkesgrupper.

I min forskning intresserar jag mig framför allt för gränsområdet mellan handlingsfilosofi och moralfilosofi, d v s hur olika begreppsliga modeller av mänskligt handlande inverkar på moraliska ställningstaganden och på frågor om ansvar.

Associate editor för tidskriften Ethical Theory and Moral Practice 2009 - 2016

Prefekt 2008 - 2014.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (10 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

  • Petersson, B. (2007). Intervju om filosofi. Sydsvenska Dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Björn Petersson

Docent, universitetslektor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.peterssonfil.luse

Telefon 046–222 36 76

Mobil 070–290 09 66

Rum LUX:B515

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar