Person

Björn Petersson

Docent, universitetslektor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.peterssonfil.luse

Telefon 046–222 36 76

Mobil 070–290 09 66

Rum LUX:B515

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Som lärare har jag ägnat mig åt de flesta av den praktiska filosofins delområden: Etik, värdeteori, politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi, filosofiska metoder och argumentationsanalys. Jag har också periodvis undervisat i teoretisk filosofi samt hållit kurser i yrkesetik för sjuksköterskor, ingenjörer, universitetslärare och andra yrkesgrupper.

I min forskning intresserar jag mig framför allt för gränsområdet mellan handlingsfilosofi och moralfilosofi, d v s hur olika begreppsliga modeller av mänskligt handlande inverkar på moraliska ställningstaganden och på frågor om ansvar.

Associate editor för tidskriften Ethical Theory and Moral Practice 2009 - 2016

Prefekt 2008 - 2014.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Björn Petersson's research concerns moral philosophy and philosophy of action, in recent years with a focus on the nature of collective intentions and actions as well as the implications of such analyses for distribution of moral responsibility.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (10 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

  • Petersson, B. (2007). Intervju om filosofi. Sydsvenska Dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Björn Petersson

Docent, universitetslektor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.peterssonfil.luse

Telefon 046–222 36 76

Mobil 070–290 09 66

Rum LUX:B515

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09