Person

martin.jonssonfil.luse | 2022-04-06
Martin Jönsson

Prefekt

  • Filosofiska institutionen

Docent, universitetslektor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har varit doktor i teoretisk filosofi sedan oktober 2008 och blev docent i september 2013. Min forskning är huvudsakligen inom språkfilosofi, epistemologi och kognitiv psykologi. Jag är i synnerhet intresserad av semantisk kompositionalitet, meningslikhet, talarmening, reliabilism samt olika former av fördomsfullhet.

Under 2022 är jag koordinator för temat "Post Hoc Interventioner" på Pufendorfinstitutet samt avslutar vetenskapsrådsprojektet "En kunskapsteoretisk undersökning av interventioner mot implicita fördomar".

Jag har undervisat på en mängd kurser vid institutionen, däribland Språkfilosofi, Tema: Medvetandefilosofi, Filosofisk metod, Formell Logik, Centrala problem i 1900-talets filosofi och One World, One Language. Jag handleder just nu tre doktorander (Andreas, Max och Niklas) och kommer till hösten att börja handleda en Marie Curie postdoktor (Mark).

Jag är sedan vårterminen 2022 prefekt på filosofiska institutionen och var innan dess studierektor från 2015 till 2021.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Martin Jönsson

Prefekt

  • Filosofiska institutionen

Docent, universitetslektor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09