Person

martin.jonssonfil.luse | 2023-10-12
Martin Jönsson

Prefekt

  • Filosofiska institutionen

Docent, universitetslektor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har varit doktor i teoretisk filosofi sedan oktober 2008 och blev docent i september 2013. Min forskning är huvudsakligen inom språkfilosofi, epistemologi och kognitiv psykologi. Jag är i synnerhet intresserad av fördomsfullhet, reliabilism, kompositionalitet, meningslikhet, samt talarmening.

Under 2022 avslutade jag vetenskapsrådsprojektet "En kunskapsteoretisk undersökning av interventioner mot implicita fördomar". Vidare var jag koordinator för temat "Post Hoc Interventioner" på Pufendorfinstitutet, som resulterade i den här volymen.

Jag har undervisat på en mängd kurser, däribland Språkfilosofi, Tema: Medvetandefilosofi, Filosofisk metod, Formell Logik, Centrala problem i 1900-talets filosofi och One World, One Language. Jag handleder just nu fyra doktorander (Andreas, Hubert, Max och Niklas) och en Marie Curie postdoktor (Mark).

Jag är sedan vårterminen 2022 prefekt på filosofiska institutionen och var innan dess studierektor från 2015 till 2021.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Jönsson

Prefekt

  • Filosofiska institutionen

Docent, universitetslektor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09