Person

martin.jonssonfil.luse | 2020-09-17
Martin Jönsson

Docent, universitetslektor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har varit doktor i teoretisk filosofi sedan oktober 2008 och blev docent i september 2013. Min forskning är huvudsakligen inom språkfilosofi, epistemologi och kognitiv psykologi. Jag är i synnerhet intresserad av semantisk kompositionalitet, semantisk holism, meningslikhet samt bias och implicita fördomar.

Jag undervisar för närvarande på kursen One World, One Language. Jag är sedan vårterminen 2015 studierektor på filosofiska institutionen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Martin Jönsson

Docent, universitetslektor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09