lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har varit doktor i teoretisk filosofi sedan oktober 2008 och blev docent i september 2013. Min forskning är huvudsakligen inom språkfilosofi, epistemologi och kognitiv psykologi. Jag är i synnerhet intresserad av semantisk kompositionalitet, semantisk holism, meningslikhet och kategorisering.

Jag undervisar för närvarande på fortsättningskursen och kandidatkursen i teoretisk filosofi. Jag är sedan vårterminen 2015 studierektor på filosofiska institutionen.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Jönsson

Docent, universitetslektor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Studierektor
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.jonssonfil.luse

Telefon 046–222 09 13

Rum LUX:B508

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30