Person

Anton Emilsson

Doktorand

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.emilssonfil.luse

Rum LUX:B532

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand inom Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds universitet från och med höstterminen 2019. Mina främsta intressen är fri vilja, delat och kollektivt ansvar, ansvar och kausalitet, samt moralisk tur, men andra frågor inom meta-etik och inom politisk filosofi fångar också min uppmärksamhet.

Min magistersuppsats behandlade "the manipulation argument", där jag argumenterade för ett nytt kompatibilistiskt förhållningssätt—"softer hard compatibilism". Enligt mitt förslag är en manipulerad agent ansvarig för utfallet av manipulationen, men mindre ansvarig än en icke-manipulerad agent hade varit för samma sak; detta då manipulatören och den manipulerade delar ansvar, så att den senares kausala proportion i förhållande till utfallet späs ut, och agenten är därför mindre ansvarig än agenten som ensam bär ansvaret.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Anton Emilsson

Doktorand

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.emilssonfil.luse

Rum LUX:B532

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30