lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är seniorprofessor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Efter disputationen i Uppsala 1979 stannade jag där fram till 1995, som forskardocent och sedan lektor i praktisk filosofi. 1987-89 var jag t.f. professor i ämnet. 1988-93 prefekt för filosofiska institutionen och 1994-95 en av direktorerna för Svenska Kollegiet för Avancerade Studier (SCAS) .
1995 utnämndes jag till professor i praktisk filosofi i Lund.
Under mina år i Lund och Uppsala har jag haft förmånen att handleda ett femtontal doktorander och bedriva forskning tillsammans med flera av mina filosofiska vänner, i Sverige och utomlands. F. n. forskar jag främst inom värdeteori (formell axiologi), moralfilosofi (konsekventialism, populationsetik) och beslutsteori (dynamiskt beslutsfattande).
Aktuella uppdrag:
Long-term Fellow vid SCAS i Uppsala
Medredaktör för Theoria
Honorary Professor vid University of York och vid Australian National University i Canberra.

Forskning

Om forskningen

Senaste publikationer (urval):
-"Buck-Passing and the Right Kind of Reasons", med T. Rønnow-Rasmussen, Philosophical Quarterly 2006
-"Democratic Answers to Complex Questions - An Epistemic Perspective", med L. Bovens, Synthese 2006
“Pragmatic Arguments for Rationality Constraints”, i Galavotti, Scazzieri & Suppes (eds), Reasoning, Rationality and Probability, Stanford: CSLI Publications 2008
-"Value Relations", Theoria 2008
-"Incommensurability and Vagueness", Proc. of Aristotelian Soc., Suppl. Vol. 2009
-"Preference Utilitarianism by Way of Preference Change?", i Grüne-Yanoff & Hansson (eds), Preference Change, Springer 2009
-"The Puzzle of the Hats", med Luc Bovens, Synthese 2009
-"Broome and the Intuition of Neutrality", Philosophical Issues 2009
-"Analyticity and Possible Worlds", Erkenntnis 2010
-"Better to Be than Not to Be?", med G. Arrhenius, i Joas & Klein (eds), The Benefit of Broad Horizons, Brill 2010.
-"Value Relations Revisited", Economics and Philosophy 2012
-"The Interference Problem for the Betting Interpretation of Degrees of Belief", med L. Eriksson, Synthese 2013.
-“Safeguards of a Disunified Mind”, Inquiry 2014.
-“Two Intuitions About Free Will: Alternative Possibilities and Intentional Endorsement”, med C. List, Philosophical Perspectives 2014.
-"Value Superiority", med Arrhenius, i Hirose & Olson (eds), The Oxford Handbook of Value Theory, OUP 2015.
-"The Value of Existence", med Arrhenius, ibid.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (46 st)
Bokkapitel (32 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (5 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Tidigare uppdrag:
Centennial Professor vid London School of Economics, 2013-16.
Huvudredaktör for Theoria 1996-99.
Redaktör för Economics and Philosophy 1997-2002.
Redaktör för Philosophy and Phenomenological Research 2013-16.
President av European Society for Analytic Philosophy 1999-2002.
Ordförande för Svenska filosofisällskapet 2007-9.
Ordförande för Schockpriskommittén för logik och Filosofi vid Kungl. Vetenskapsakademien 2009-2014.

Forskningsanslag:
Riksbankens Jubileumsfond 1999-2003, 2003-2007, Vetenskapsrådet: 2007-12.

Gästforskning::
Leibnizprofessor vid universitetet i Leipzig 2000
adjungerad professor vid Research School for Social Sciences (RSSS) i Canberra 2003-7,
gästforskare vid All Souls i Oxford 2007, vid SCAS 1994, 2004,2008,2011, 2014. vid University College i Oxford 2013. vid London School of Economics 2014, 2015, 2016, vid RSSS 2016, 2017 och 2018.
Centenary Fellow - Scots Philosophical Association 2013
gästforskare inom det fransk-svenska programmet i ekonomi och filosofi - Paris 2013, 2014

Festskrifter:
"Odds and Ends: Philosophical essays Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by S. Lindström, R. Sliwinski and J. Österberg, Uppsala Philosophical Studies 45, Uppsala 1996;

"Hommage à Wlodek: 60 Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by T. Rønnow-Rasmussen, B. Petersson, J. Josefsson and D. Egonsson, Lund 2007, http://www.fil.lu.se/hommageawlodek

Lärda sällskap:
Institut International de Philosophie, Kungl. Vetenskapsakademien,
Kungl. Vitterhetsakademien, Academia Europaea, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala,
Vetenskapssocieteteten i Lund,
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund,
Tampereklubben.

Wlodek Rabinowicz

Professor emeritus, seniorprofessor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wlodek.rabinowiczfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30