Person

Wlodek Rabinowicz

Professor emeritus, seniorprofessor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wlodek.rabinowiczfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är seniorprofessor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Efter studier i Warszawa, avbrutna av studentupproret 1968, flyttade jag till Uppsala. Där disputerade jag 1979 och stannade kvar som forskardocent och sedan som universitetslektor fram till 1995. Jag var t.f. professor i praktisk filosofi 1987-89, prefekt för filosofiska institutionen 1988-93 och en av direktorerna för Svenska Kollegiet för Avancerade Studier (SCAS) 1994-95.
1995 utnämndes jag till professor i praktisk filosofi i Lund.
Under mina år i Lund och Uppsala handledde jag ett femtontal doktorander och bedrev forskning i normativ etik, metaetik, värdeteori, beslutsteori och formell epistemologi. F. n. forskar jag främst inom värdeteori (formell axiologi), normativ etik (konsekventialism, populationsetik) och beslutsteori (dynamiskt beslutsfattande).

Jag är medredaktör för Theoria och Honorary Professor vid University of York samt Australian National University i Canberra.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (47 st)

Bokkapitel (33 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (5 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Pågående forskningsprojekt (deltagare):
Lund - Gothenburg Respnsibility Project (LGRP)
Klimatetik och framtida generationer (vid Institutet for framtidsstudier i Stockholm)

Tidigare uppdrag:
Long-term fellow vid SCAS i Uppsala 2005-19.
Centennial Professor vid London School of Economics, 2013-16.
Honorary Professor, York University, 2016-20
Honorary Professor, Australian National University, 2017-20
Huvudredaktör for Theoria 1996-99.
Redaktör för Economics and Philosophy 1997 - 2002.
Redaktör för Philosophy and Phenomenological Research 2013-16.
President av European Society for Analytic Philosophy 1999 - 2002.
Ordförande för Svenska filosofisällskapet 2007-9.
Ordförande för Schockpriskommittén för logik och Filosofi vid Kungl. Vetenskapsakademien 2009-14.

Forskningsanslag:
Riksbankens Jubileumsfond 1999-2003, 2003-2007, Vetenskapsrådet: 2007-12.

Gästforskning::
Leibnizprofessor vid universitetet i Leipzig 2000
adjungerad professor vid Research School for Social Sciences (RSSS) i Canberra 2003-7,
gästforskare vid All Souls i Oxford 2007, vid SCAS 1994, 2004,2008,2011, 2014, vid University College i Oxford 2013. vid London School of Economics 2014, 2015, 2016, vid RSSS 2016, 2017, 2018 och 2019.
Centenary Fellow - Scots Philosophical Association 2013
gästforskare inom det fransk-svenska programmet i ekonomi och filosofi - Paris 2013, 2014

Festskrifter:
"Odds and Ends: Philosophical essays Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by S. Lindström, R. Sliwinski and J. Österberg, Uppsala Philosophical Studies 45, Uppsala 1996;

"Hommage à Wlodek: 60 Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by T. Rønnow-Rasmussen, B. Petersson, J. Josefsson and D. Egonsson, Lund 2007, http://www.fil.lu.se/hommageawlodek

Lärda sällskap:
Institut International de Philosophie,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Kungl. Vitterhetsakademien,
Academia Europaea,
Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala,
Vetenskapssocieteteten i Lund,
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund,
Tampereklubben.

Wlodek Rabinowicz

Professor emeritus, seniorprofessor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wlodek.rabinowiczfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30