lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född Boden 1980 och uppväxt mestadels i Umeå där jag också studerade vid universitet under två års tid i början på 00-talet. 2002 flyttade jag dock ner till Göteborg där jag jobbade och studerade omväxlande under ett antal år tills jag började som doktorand här i Lund 2009.

Forskning

Om forskningen

Det finns många anledningar att bedriva tvärvetenskaplig forskning. Vissa har pekat på att många stora upptäckter och innovationer har gjorts i disciplinernas mellanrum eller genom deras sammanblandning. Andra har menat att vissa problem nödvändiggör dylik forskning; miljöproblem är här paradigmatiska exempel. Å andra sidan är tvärvetenskapen ofta omständlig, svårplanerad och nyckfull. I jämförelse med 'reguljär' forskning är det en dyr och riskfylld investering.

Nu är det ju så att tvärvetenskap knappast kan betraktas som en homogen praktik. Vid närmare anblick visar det sig att begreppet tvärvetenskap--eller interdisciplinaritet--har otaliga, och motstridiga betydelser.

Mitt avhandlingsområde är tvärvetenskap inom hållbarhetsforskningen. Ett område som särskiljer sig från vissa andra i det avseende att de discipliner som ingår befinner sig lång ifrån varandra. Ett av hållbarhetsforskningens mål är att integrera kunskap från både natur- och samhällsvetenskaperna. Jag fokuserar i mitt arbete på utbyten mellan discipliner, i synnerhet i syfta att lösa specifika problem.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (3 st)
Tidningsartiklar (12 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Henrik Thorén

Gästforskare
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.thorenfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30