Person

henrik.thorenfil.luse | 2020-09-16
Henrik Thorén

Forskare

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.thorenfil.luse

Rum LUX:B471

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare i teoretisk filosofi inriktad mot vetenskapsfilosofi och intresserar mig i huvudsak för frågor som rör hållbarhet, klimat och miljö. Centrala frågor rör vetenskaplig integration, tvärvetenskap, och vetenskapens roll i samhället. För närvarande leder jag ett Formas-finansierat projekt om risker och värderingar i klimatekonomiska modeller tillsammans med forskare från MCC i Berlin.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (3 st)

Tidningsartiklar (13 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Doktorand i Teoretisk Filosofi 2009-2015

Forskare i Teoretiska Filosofi 2015

Postdoktor i Hållbarhetsvetenskap 2016-2018

Postdoktor vid institutionen för Praktisk Filsofi i Helsingfors 2018-2020

Forskare i Teoretisk Filosofi 2020-

Henrik Thorén

Forskare

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.thorenfil.luse

Rum LUX:B471

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09