Person

henrik.thorenfil.luse | 2020-09-16
Henrik Thorén

Forskare

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.thorenfil.luse

Rum LUX:B471

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare i teoretisk filosofi inriktad mot vetenskapsfilosofi och intresserar mig i huvudsak för frågor som rör hållbarhet, klimat och miljö. Centrala frågor rör vetenskaplig integration, tvärvetenskap, och vetenskapens roll i samhället. För närvarande leder jag ett Formas-finansierat projekt om risker och värderingar i klimatekonomiska modeller tillsammans med forskare från MCC i Berlin.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Det finns många anledningar att bedriva tvärvetenskaplig forskning. Vissa har pekat på att många stora upptäckter och innovationer har gjorts i disciplinernas mellanrum eller genom deras sammanblandning. Andra har menat att vissa problem nödvändiggör dylik forskning; miljöproblem är här paradigmatiska exempel. Å andra sidan är tvärvetenskapen ofta omständlig, svårplanerad och nyckfull. I jämförelse med 'reguljär' forskning är det en dyr och riskfylld investering.

Nu är det ju så att tvärvetenskap knappast kan betraktas som en homogen praktik. Vid närmare anblick visar det sig att begreppet tvärvetenskap--eller interdisciplinaritet--har otaliga, och motstridiga betydelser.

Mitt avhandlingsområde är tvärvetenskap inom hållbarhetsforskningen. Ett område som särskiljer sig från vissa andra i det avseende att de discipliner som ingår befinner sig lång ifrån varandra. Ett av hållbarhetsforskningens mål är att integrera kunskap från både natur- och samhällsvetenskaperna. Jag fokuserar i mitt arbete på utbyten mellan discipliner, i synnerhet i syfta att lösa specifika problem.

Böcker (1 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (3 st)

Tidningsartiklar (13 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Doktorand i Teoretisk Filosofi 2009-2015

Forskare i Teoretiska Filosofi 2015

Postdoktor i Hållbarhetsvetenskap 2016-2018

Postdoktor vid institutionen för Praktisk Filsofi i Helsingfors 2018-2020

Forskare i Teoretisk Filosofi 2020-

Henrik Thorén

Forskare

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.thorenfil.luse

Rum LUX:B471

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09