lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

lu.academia.edu/EmmanuelGenot

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (9 st)
Working papers (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Emmanuel Genot

Forskare
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emmanuel.genotfil.luse

Telefon 046–222 85 88

Rum LUX:B470

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30