Person

tomas.perssonlucs.luse | 2023-01-13
Tomas Persson

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Stf prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tomas.perssonlucs.luse

Telefon 046–222 01 13

Rum LUX:B537

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik där vi studerar kognition hos schimpanser och sumatraorangutanger.

Förutom ett generellt intresse av människans evolution och apors beteende är intresset fokuserat på frågor som rör människoapors föreställningsförmågor. Detta har konkret studerats i t.ex. gorillors och bonoboers förståelse av bilder, och för tillfället i diverse nya projekt. Se nedan.

Jag undervisar på kurserna Djurkognition och Teorier och modeller i kognitionsvetenskap.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (26 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (29 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Tomas Persson

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Stf prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tomas.perssonlucs.luse

Telefon 046–222 01 13

Rum LUX:B537

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09