Person

tomas.perssonlucs.luse | 2024-01-05
Tomas Persson

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tomas.perssonlucs.luse

Telefon 046–222 01 13

Rum LUX:B537

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik där vi studerar kognition hos schimpanser och sumatraorangutanger. (Detta arbete är tillfälligt pausat.) Biträdande prefekt med ansvar för forskning vid Filosofiska institutionen.

Förutom ett generellt intresse av människans evolution och apors beteende är intresset fokuserat på frågor som rör människoapors föreställningsförmågor. Detta har konkret studerats i t.ex. gorillors och bonoboers förståelse av bilder, och för tillfället i diverse nya projekt. Se nedan.

Jag är också involverad i forskning om hällbilder (ristningar och målningar), i samarbete med forskare vid Linnéuniversitetet.

Jag undervisar på kurserna Djurkognition och Teorier och modeller i kognitionsvetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Tomas Persson

Docent, universitetslektor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post tomas.perssonlucs.luse

Telefon 046–222 01 13

Rum LUX:B537

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09