lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Undervisning

Jonas Josefsson

Universitetsadjunkt
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Lärare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.josefssonfil.luse

Telefon 046–222 75 96

Mobil 070–531 55 65

Rum LUX:B512

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (universitetsadjunkt)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (lärare)

Internpost hämtställe 30