lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jonas Josefsson

Universitetsadjunkt
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Lärare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Studierektor
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonas.josefssonfil.luse

Telefon
046–222 75 96 (universitetsadjunkt)
046–222 69 50 (studierektor)

Mobil 070–531 55 65

Rum
LUX:B512 (universitetsadjunkt)
M308C (studierektor)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (lärare, universitetsadjunkt)
Box 117, 221 00 Lund (studierektor)

Internpost hämtställe 30