lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jonas Josefsson

Universitetsadjunkt
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Lärare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.josefssonfil.luse

Telefon 046–222 75 96

Mobil 070–531 55 65

Rum LUX:B512

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30