lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Helena Osvath

Projektassistent
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helena.osvathlucs.luse

Mobil 070–267 33 19

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar