Person

Christian Balkenius

Professor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post christian.balkeniuslucs.luse

Telefon 046–222 32 51

Rum LUX:B452

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Se min hemsida på christian.balkenius.se

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (55 st)

Bokkapitel (13 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (74 st)

Rapporter (7 st)

Working papers (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (10 st)

Christian Balkenius

Professor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post christian.balkeniuslucs.luse

Telefon 046–222 32 51

Rum LUX:B452

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09