lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

På senare år har min forskning i huvudsak fallit inom området normativ etik, och då inte minst problem gällande förtjänst, rättigheter och jämlikhet. Sedan 2013 har jag huvudsakligen arbetat med ett större projekt om moraliska rättigheters natur, finansierat av Vetenskapsrådet, som lett fram till ett bokmanuskript, "Moral Rights and their Grounds" som ska komma ut på förlaget Routledge. Nyligen har jag dessutom beviljats nya medel av Vetenskapsrådet för projektet "Antalets moraliska betydelse," som handlar om hur det inom en deontologisk moralteori är möjligt att förklara varför det är betydelsefullt hur många personer som vi kan rädda från skada genom en viss handling.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (22 st)
Bokkapitel (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ansvarig för kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)

David Alm

Docent, universitetslektor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.almfil.luse

Telefon 046–222 09 28

Rum LUX:B513

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30