Person

david.almfil.luse | 2020-09-11
David Alm

Docent, universitetslektor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Studierektor

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.almfil.luse

Telefon 046–222 09 28

Rum LUX:B512

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

På senare år har min forskning i huvudsak fallit inom området normativ etik, och då inte minst problem gällande förtjänst, rättigheter och jämlikhet. För närvarande arbetar jag med projektet "Antalets moraliska betydelse," finansierat av Vetenskapsrådet, som handlar om hur det inom en deontologisk moralteori är möjligt att förklara varför det är betydelsefullt hur många personer som vi kan rädda från skada genom en viss handling. Ett tidigare projekt om moraliska rättigheters natur, ocjså finansierat av Vetenskapsrådet, resulterade i en bok, "Moral Rights and their Grounds" utkommen på förlaget Routledge.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Ansvarig för kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)

David Alm

Docent, universitetslektor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Studierektor

  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.almfil.luse

Telefon 046–222 09 28

Rum LUX:B512

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09