Person

dan.egonssonfil.luse | 2017-06-22
Dan Egonsson

Professor emeritus

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dan.egonssonfil.luse

Telefon 046–222 94 72

Mobil 070–442 50 07

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskningsintresse: Moralfilosofi och angränsande områden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Den minsta gemensamma nämnaren för de flesta av mina projekt har varit att undersöka vilken roll preferenser spelar inom moralfilosofin.I avhandlingen(1990) argumenterar jag för att preferenserna avgör om man kan behandlas moraliskt rätt respektive fel. Bara den som har önskningar kan ha det bra eller dåligt (trodde jag då). Som forskarassistent funderade jag kring frågan om människovärde. Jag försökte visa att enda hållbara grund för ett sådant värde är att människan har ett speciellt värde i människors ögon. Grunden för ett människovärde ligger med andra ord i våra egna attityder. Mitt senaste projekt är en analys av en klassisk tanke inom moralfilosofin, nämligen att det är problematiskt att basera livskvalitet på preferenser som en person har på grund av att hon är felinformerad eller irrationell. Många tänker sig att det är något suspekt med önskningar som vi vet att vi inte skulle ha om vi visste bättre.

Utöver etiska grundfrågor har jag i olika sidoprojekt försökt ägna mig åt det mera tillämpade och samhällskritiska.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

  • Egonsson, D. (2009). Death and Irreversibility. Reviews in the Neurosciences, 20, 275-281. Freund & Pettman Publishers.

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Dan Egonsson

Professor emeritus

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dan.egonssonfil.luse

Telefon 046–222 94 72

Mobil 070–442 50 07

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09