Person

olle.blombergfil.luse | 2021-08-29
Olle Blomberg

Affilierad forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olle.blombergfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan den 1 september 2019 arbetar jag vid Göteborgs universitet inom Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP).

Jag doktorerade 2013 vid University of Edinburgh med en avhandling om kollektiv handling och social kognition. Framför allt är jag intresserad av handlingsfilosofi, moralpsykologi och moraliskt ansvar, social ontologi och kollektiv intentionalitet (inklusive gemensamt och kollektivt moraliskt ansvar).

Jag har magisterexamina i kognitionsvetenskap samt praktisk filosofi från Linköpings universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (13 st)

Olle Blomberg

Affilierad forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olle.blombergfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09