lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag doktorerade 2013 vid University of Edinburgh med en avhandling om kollektiv handling och social kognition. Framför allt är jag intresserad av handlingsfilosofi, moralpsykologi och moraliskt ansvar, social ontologi och kollektiv intentionalitet (inklusive gemensamt och kollektivt moraliskt ansvar).

Jag har magisterexamina i kognitionsvetenskap samt praktisk filosofi från Linköpings universitet.

Forskning

Om forskningen

Philosophy of action; collective intentionality; social cognition; social ontology

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (13 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Olle Blomberg

Forskare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olle.blombergfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar