Forskningsmetodik, 7,5 hp (KOGP08)

Person reading a book

Välkommen till en kurs som ger dig djupare förståelse för kognitionsvetenskapens kvantitativa och kvalitativa metoder samt dess möjligheter och begränsningar.

Under kursen kommer du få praktisk erfarenhet av att tillämpa statistiska verktyg för dataanalys och generera adekvata utvärderingar och studier inom det kognitionsvetenskapliga området. Du kommer även att utveckla din värderingsförmåga och förhållningssätt genom att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Bli en expert på kognitionsvetenskapens metoder och lär dig hur du kan använda dem på ett effektivt sätt för att driva forskning och utvecklingsarbete inom detta spännande område!

Forskningsmetodikkursen är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap. Läs mer om forskningsmetodikkursen i utbildningsutbudet.

 

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2023.

Anmäl dig på antagning.se innan 17 april 2023.

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP08

Andrey Anikin

Andrey Anakin

Andrey Anikin är forskare inom området röstlig kommunikation och emotioner. Han är intresserad av hur rösten kan förmedla information utöver ett språkligt kodsystem - till exempel genom användning av en grov röst, icke-verbal vokalisering som skratt och skrik, osv. Han studerar dessa akustiska fenomen från en kognitiv och biologisk perspektiv, med särskilt fokus på sensoriska biaser och auditiv uppmärksamhet.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-03-24