Projekt, 7,5 hp (KOGP07)

Person reading a book

Vill du lära dig mer om kognitionsvetenskap och delta i spännande forsknings- och utvecklingsprojekt? Då är den här kursen perfekt för dig!

Under denna kurs kommer du att få praktisk erfarenhet av att delta i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt och tillämpa olika metoder inom kognitionsvetenskapen. Du kommer att lära dig hur man bedriver forskning och utveckling inom detta område, samt få kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom kognitionsvetenskap.

Du kommer också att utveckla dina färdigheter i att bedöma forskningsmetoders potential och begränsningar, och kunna tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kognitionsvetenskapen. Kursen ger dig möjlighet att arbeta självständigt och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete inom kognitionsvetenskapen eller annan kvalificerad verksamhet.

Du kommer att planera och leda egna seminarier samt granska och ge feedback på medstudenters arbeten. Vi ser fram emot att utforska tillsammans det spännande forskningsområdet inom kognitionsvetenskap!

Projektkursen är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap. Läs mer om projektkursen i utbildningsutbudet.

 

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2023.

Anmäl dig på antagning.se innan 17 april 2023.

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP07

Jens Nirme

Jens Nirme

Jens Nirme är doktorand inom kognitionsvetenskap och sysslar med att undersöka hur kombinationen av tal och gester påverkar vad vi tar till oss när vi lyssnar på någon som pratar. Genom att spela in rörelser och tal av talare och sedan animera digitala karaktärer utifrån detta, kan man systematiskt introducera diskrepans mellan tal och gester.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-03-24