Person

andres.garciafil.luse | 2021-06-02
Andrés Garcia

Lärare, forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.garciafil.luse

Rum LUX:B514

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 2018 med en avhandling i värdeteori under handledning av Prof. Toni Rønnow-Rasmussen och Prof. Wlodek Rabinowicz. Mellan 2019 och 2023 är jag fortsatt verksam vid institutionen både som lärare och forskare. Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet och fokuserar på förståelsen av normativa begrepp samt närliggande metodologiska frågor inom analytisk filosofi. Denna forskning bedrivs även vid Humboldtuniversitetet i Berlin där jag kommer vara verksam som postdoktoral forskare.

Jag specialiserar mig på metaetik och värdeteori, men mina filosofiska intressen är breda och inkluderar även metafilosofi (i synnerhet metaontologi), språkfilosofi och medvetandefilosofi.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Andrés Garcia

Lärare, forskare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.garciafil.luse

Rum LUX:B514

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09