Person

Ylva von Gerber

Studievägledare, forskare

  • Praktisk filosofi
  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ylva.von_gerberfil.luse

Telefon 046–222 75 93

Rum LUX:B525

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

"Jag gör min plikt; det övriga bekymrar mig ej, ty det är endera själlöst eller förnuftslöst eller förvillat eller okunnigt om vägen."

Marcus Aurelius (d. 181)

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har tidigare skrivit recensioner för tidskriften "Populär historia".

Ylva von Gerber

Studievägledare, forskare

  • Praktisk filosofi
  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ylva.von_gerberfil.luse

Telefon 046–222 75 93

Rum LUX:B525

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09