lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Ylva von Gerber

Studievägledare, forskare
Praktisk filosofi
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ylva.von_gerberfil.luse

Telefon 046–222 75 93

Rum LUX:B525

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30