Person

Amandus Krantz

Doktorand

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post amandus.krantzlucs.luse

Rum LUX:B476

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand vid LUCS Robotics Group. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är den roll icke-verbala social signaler spelar vid etableringen av förtroenderelationer mellan människor och sociala robotar, samt hur vi kan implementera förmågan att skapa dessa förtroenderelationer i sociala robotar.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Amandus Krantz

Doktorand

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post amandus.krantzlucs.luse

Rum LUX:B476

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09